MĒRĶIS

RSAC "MEŽCIEMS" MĒRĶIS

Nodrošināt diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpei institūcijā noteikto apjomu.