Par brīvprātīgā darbu tā veicēji nesaņem finansiālu atlīdzību, tomēr neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgā darbs ikvienam sniedz iespējas:

  • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
  • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
  • parādīt savus talantus un prasmes;
  • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
  • skatīt pasauli un sabiedrību no cita skatu punkta;
  • īstenot savas idejas;
  • iepazīt kāda noteikta darba specifiku;
  • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

Brīvprātīgo darbs pamatojas uz abpusēju izdevīgumu — ieguvējs ir ne tikai mūsu centrs, kas iegūst motivētus un entuziasma pilnus brīvprātīgos, kas ļauj labāk sasniegt izvirzītos mērķus centra iedzīvotāju sociālajā aprūpē un rehabilitācijā, un vienlaikus arī rada uzticamību un pozitīvu sabiedrisko tēlu, bet ieguvējs ir arī brīvprātīgais, kas var apgūt jaunas prasmes, justies noderīgs, iegūt jaunus kontaktus un apziņu, ka viņš var sniegt palīdzību.