DARBINIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA

Par klientu saņemšanu no medicīnas iestādēm/slimnīcām:
  • Veselības aprūpes nodaļas vadītājas Karīna Kurtiša (darba dienās) 67181052, 26191503
  • Dežūrējošā medicīnas māsa - 67181966, 25663623
Par klientu ievietošanu pēc sociālā dienesta nosūtījuma saņemšanas
  • Sociālais darbinieks Engelena Krūmiņa 67037282, 25713914
  • Sociālie darbinieki Māris Zemītis 67037281, 29421351
  • Sociālais darbinieks Viesturs Pumpurs 67181963, 26536719
  • Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa 67849062, 26769655 
Jautājumi par pakalpojuma saņemšanu
  • Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa 67848062, 26769655

Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” 
darbinieku kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiki
Direktore Solvita Rudoviča 67181953
25628766
[email protected]Pr. 16.00-17.00
Tr. 09.00-10.00
Vecākā personāla speciāliste Lilita Roga 67181954[email protected] Pr.-Pk. 09.00-14.00
Personāla speciālistsRaivis Priednieks 67037280 [email protected]Pr.-Tr. 09.00-14.00 
Lietvede Aija Smurģe
67181955  
[email protected]Pr.-Pk. 09.00-14.00
Finanšu un plānošanas nodaļas vadītāja Svetlana Zīvere 67181956[email protected] Pr. 13.00-14.00
Tr. 13.00-14.00
Finanšu speciāliste Aina Gailiša 67181960[email protected]Ot. 13.00-16.00
Tr. 10.00-12.00
Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Karīna Kurtiša 67181052
26191503
[email protected]
Pr.-Pk. 10.00-12.00
Medicīnas māsa 1. stāvs (24 h) 67181966
25663623
 
Pr.-Sv. 14.00-15.00
Medicīnas māsa3. stāvs (diena)67181056
25620764
  Pr.-Sv. 14.00-15.00
Fizioterapeite Jūlija Roze-Verba25699572[email protected]Pr. 08:30-09:30
Ce. 15:30-16:00
Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa 67848062
26769655 
[email protected]
Pr. 09.00-12.00
Tr. 15.00-17.00
Sociālais darbinieks
(A2, B2, B3, P
2 gaiteņi)
Māris Zemītis 67037281
29421351
[email protected] 
Ot. 09.00-12.00
Ct. 15.00-17.00
Sociālais darbinieks
(A1, A3, B1, P3 gaiteņi)
Engelena Krūmiņa67037282
25713914
 [email protected]Ot. 09.00-12.00
Ce. 15.00-17.00
Sociālie darbinieks
(C1, C2, C3 gaiteņi)
Viesturs Pumpurs
67181963
26536719
[email protected]
Pr. 09.00-12.00
Tr.  15.00-17.00
Sociālais rehabilitētājs
(A1, B1, C1, P2, P3 gaiteņi)
Vilnis Gricaičuks-Puriņš 67012070
29889622
[email protected]
Pr. 08.30-12.00
Pr. 17.00-19.00
Sociālais rehabilitētājs / Kultūras pasākumu vadītāja
(A2, B2, B3 gaiteņi)
Liene Briede 67181965
25724088
  [email protected]
Pr. 14.00-15.00
Ct. 14.00-15.00
Sociālais rehabilitētājs
(A3, C2, C3 gaiteņi)
 Elita Vikmane 26467528 [email protected]Ot. 10.00-16.00
Ce. 10.00-16.00
Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītāja p.i.Dina Jaunozoliņa
67012049
26554546
[email protected]
Pr. 09.00 - 12.00
Ot. 09.00 - 12.00
Tr. 09.00 - 12.00
Saimniecības nodaļas vadītājs
 67181961 
Ot. 15.00 - 16.00
Ct. 15.00 - 16.00
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Daiga Renbuša 67026039
29394785
 [email protected] Ot. 14.00 - 16.00
Ct. 14.00 - 16.00
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas vadītāja vietniece
Biruta Gremzdiņa 67181957
25642903
[email protected]Pr. 08.00 - 10.00
Tr. 13.00 - 15.00
Sociālā aprūpētāja
(C2, P2 gaiteņi)
Gaļina Dubrovska 67037283
26527795
[email protected]
Ot. 13.00 - 15.00
Ct. 10.00 - 12.00
Sociālā aprūpētāja
(B3. A3, P3 gaiteņi)
Sandra Vilciņa 92578145

[email protected]
Ot. 14.00 - 16.00
Ct. 10.00 - 12.00
Sociālā aprūpētāja
(A2, B2 gaiteņi)
Anita Muceniece 67181053
26498622
 [email protected]
Ot. 14.00 - 16.00
Tr. 14:00 - 16:00
Sociālā aprūpētāja
(A1, B1, gaiteņi)
Sandra Kalniņa67037284
26413081
 [email protected] Ot. 14.00 - 16.00
Tr. 14:00 - 16:00
Sociālā aprūpētāja
(C1 gaitenis)
 Ingūna Švalbe67181964 25678340 inguna.svalb[email protected] Ot. 14.00 - 16.00
Tr. 14:00 - 16:00
Sociālā aprūpētāja
(C3 gaitenis)


Aprūpētāji C I   28370212    
Aprūpētāji C II   28378862    
Aprūpētāji C III   26155694    
Aprūpētāji B II   26645862    
Aprūpētāji B III   20254674    
Aprūpētāji AI  25498084  
Aprūpētāji A II   27812763    
Aprūpētāji A III   20241767    
Dežurants (D/d 8.30 -17.00) 
Apsardze  

67848115
20258824
   
Podologs   apmeklējumi istabās
Pr. 09.00 - 13.00
Podologa kabinetā
Ot. 13.00 - 17.00
Masieris   Apmeklējumi istabās
Pr.-Pk. 

08.30 - 12.30

Masāžas kabinetā
Pr.-Pk. 

13.00 - 17.00

Kase   
Pr.-Pk. 

09.00 - 12.00

Pr.-Pk. 

13.00 - 16.00