FUNKCIJAS

RSAC "MEŽCIEMS" FUNKCIJAS

RSAC "Mežciems" (tekstā - Centrs), atbilstoši Centra nolikumamir šādas funkcijas:
  • Centra klientu diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
  • Centra klientu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kas iekārtota atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim un aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • Centra klientu nodrošināšana ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem un citu inventāru; 
  • Racionālas ēdināšanas organizēšana Centra klientiem, ņemot vērā klienta vecumu un veselības stāvokli;
  • Sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšana Centra klientiem, atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim.