PRETKORUPCIJAS PASĀKUMI
Par Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt: