SNIEDZAMIE PAKALPOJUMI

RSAC "Mežciems" (tekstā - Centrs) klientiem, savā darbībā, nodrošina sekojošus pakalpojumus:

Sociālās aprūpes pakalpojumus:

 • Dzīvesvietu; 
 • Palīdzību pašaprūpē;
 • Ēdināšanu;
 • Uzraudzību;
 • Dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus, apģērbu, gultas piederumus, gultas veļu, dvieļus un to centralizētu mazgāšanu vai kopšanu;
 • Personīgās higiēnas priekšmetus.

Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 • Sociālā darba speciālistu pakalpojumus (klientu vajadzību novērtējumu, klientu sociālās aprūpes un /vai sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanu, palīdzību sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklējumus ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c);
 • Nodarbības un speciālistu konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšanu/attīstīšanu, mūzikas, mākslas, kustību terapija, ārstnieciskā fizkultūra u.c. nodarbību speciālistu vadībā; piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas);
 • Integrācijas sabiedrībā veicināšanas pasākumus (pastaigas, ekskursijas, izbraukumus, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumus gan institūcijā, gan ārpus tās);
 • Atbalsta pakalpojumus (konsultācijas u.c.) ģimenes locekļiem/tuviniekiem un/vai klienta likumiskajiem pārstāvjiem.

Veselības aprūpes pakalpojumus:

 • Reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšanu;
 • Ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi;
 • Valsts kompensējamo un nekompensējamo medikamentus atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai;
 • Zobu ārstēšanu atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai;
 • Zobu protezēšanu atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai;
 • Brilles atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai;
 • Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu atbilstoši klientu vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Citu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu saskaņā ar speciālista izvērtējumu atbilstoši personas individuālās sociālās rehabilitācijas plānam;
 • Neatliekamo medicīnisko palīdzību RSAC ārstniecības personas kompetences ietvaros, neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšanu dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī.