RSAC "MEŽCIEMS" PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems" (turpmāk - Centrs) katru gadu plāno dažādas aktivitātes un pasākumus, lai nodrošinātu klientu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Pašreiz Centra iemītniekiem tiek piedāvātas, sekojošas, dažādas aktivitātes un pasākumi:

NODARBĪBAS

 • Rokdarbu nodarbības - pīšana, adīšanas, modernā apļveida adīšana, trauku apgleznošanas, floristika, dekoru izgatavošana, zīmēšana, puzles likšana utml. (4 reizes nedēļā);
 • Datora nodarbības (pēc vajadzības);
 • Nodarbības ar planšetdatoru, atbalsts video, audio failu lejuplādei no interneta (pēc vajadzības);
 • Galda spēļu – cirks, dambrete, domino u.c., un sportiska veida spēļu nodarbības – šahs, novus u.c. (3 reizes nedēļā);
 • Boccia komandu spēles nodarbības (2 reizi nedēļā);
 • Individuālas nodarbības trenažieru zālē (5 reizes nedēļā);
 • Vingrošanas nodarbības metodiķa vadībā (2 reizes nedēļā)
 • Nūjošanas nodarbības (1 reizi nedēļā, atbilstoši laika apstākļiem);
 • Individuālās audio nodarbības istabiņās – audio-grāmatu klausīšanās (pēc pieprasījuma);
 • Individuālās video nodarbības istabiņās – dažāda veida filmu skatīšanās (pēc pieprasījuma);

 • Nodarbības ar video materiālu skatīšanos 2.stāva zālē un/vai  foajē pie zāles(katru darba dienu);

 • Nodarbības ar videomateriālu skatīšanos 1, stāva foajē (katru dienu);

 • Kanisterapijas individuālas nodarbības istabiņās mazkustīgiem klientiem (5 reizes mēnesī);

 • Kanisterapijas nodarbības grupā ( 1 reizi nedēļā);
 • Mūzikas pulciņa nodarbības (4 reizes mēnesī).

KRISTĪGI PASĀKUMI FILIĀLES KAPELLĀ UN INDIVIDUĀLI:

 • Luterāņu draudzes dievkalpojumi (5 reizes mēnesī);
 • Pareizticīgo draudzes dievkalpojumi (1 reizi mēnesī);
 • Katoļu draudzes dievkalpojums (1 reizi mēnesī);
 • Konfesiju papildus pasākumi svētkos;
 • Citu konfesiju pieaicināšana pēc klientu individuāla pieprasījuma.

Katras konfesijas garīgais vadītājs var tikt pieaicināts citos laikos, individuāli iemītnieku istabiņā, ja iemītnieks pats nespēj apmeklēt kapellu un vēlas tikties pārrunām vai Svētā vakarēdiena saņemšanai.

KULTŪRAS PASĀKUMI:

 • Tradicionālo gadskārtu svinību pasākumi (4 reizes gadā);
 • Valsts svētku un svinamo dienu pasākumi (6 - 8 reizes gadā);
 • Vienas dienas ekskursija ar autobusu pa Latviju (2 reizes gadā);
 • Ekskursijas uz muzejiem, dažādiem pasākumiem un atpūtas vietu pie dabas apmeklēšana Rīgā (vidēji 1 - 2 reizes mēnesī);

CITAS AKTIVITĀTES:

 • Viesu pasākumi Centra telpās, koncerti (2 - 4 reizes mēnesī);
 • Tematiskās pēcpusdienas lasītavā - lasītāju klubiņš, stāstnieku nodarbības (1 - 2 reizes mēnesī).
 • Bibliotēka (2 reizes nedēļā);
 • Lasītava (5 reizes nedēļā);
 • Iemītnieku sveikšana dzimšanas dienā (katru mēnesi);
 • Talkas (1 reizi gadā);
 • Īpašas aktivitātes gatavojoties dažādiem svētkiem – ziedu lasīšana, olu krāsošana, adventes vainagu veidošana utt.;
 • Organizētas pastaigas grupās Centra āra teritorijā (katru nedēļu, kad atbilstoši laika apstākļi);
 • Atpūta Centra katra stāva un gaiteņa atpūtas telpās pie TV;
 • 1. un 2. stāvā SMART TV ar iespēju video izvēlei;
 • 2. stāvā 2 datori ar 24/7 piekļuvi internetam un dators Lasītavā;
 • Iespēja individuāli apmeklēt trenažieru zāli;
 • Dažādu Centra projektu ietvaros īstenojami pasākumi - kultūras, sporta, u.c. veida aktivitātes;
 • Aktivitātes sadarbībā ar dažādām biedrībām, skolām, pašdarbības kolektīviem u.c. - darbnīcas, izbraucieni, pasākumi utml.

Pasākumu un aktivitāšu skaitā var rasties izmaiņas:

 • Vasaras periodā, kad vairāk laika tiek veltīts āra aktivitātēm;
 • Dažādu svētku ietvaros, jo īpaši pirms Ziemassvētkiem, kad Centru apmeklē ļoti daudz viesu;
 • Karantīnas periodos, kad nav vēlama viesu viesošanās Centrā;
 • U.c. neparedzētos gadījumos;