PROJEKTI

2023. gada projekti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
 Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra
atbalstīts projekts 
Jokojam, uzdziedam, gardi ceļojam!

Rīgas sociālās aprūpes centrs (turpmāk - Centrs) īstenoja Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra  Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros finansētu projektu “Jokojam, uzdziedam, gardi ceļojam!”.

Projekta īstenošanas periods bija no 02.05.2022. līdz 15.11.2022.

Projekta mērķa grupa bija  Centra klienti – seniori un personas ar invaliditāti. Kopā projektā iessaistījās 56 Centra iedzīvotāji.

Projektā notika: 

 • 10 klauna terapijas aktivitātes, 
 • 5 stāstnieku kluba nodarbības, 
 • 5 ziepju darbnīcas, 
 • 10 kulinārijas nodarbības “Smeķīgas sarunas”, 
 • 10 mūzikas nodarbības, 
 • 10 boccia nodarbības,  nodarbības,
 • 5 boulinga spēles,
 • 1 ekskursija  ar 31 projekta dalībnieka piedalīšanos uz Siguldas Livonijas ordeņa pili un Siguldas zoo;
 • Notikusi 1 tikšanās ar ponijiem, apmeklēti visi Centra iedzīvotāji;
 • Noticis 1 noslēguma pasākums ar 56 projekta dalībnieku piedalīšanos.
Ko guvām:
 • Projekta mērķa grupa veicināja savstarpējo komunikāciju, kā arī komunikāciju ar pieaicinātajām personām – skolēniem, brīvprātīgajiem, biedrības “Trepes” jauniešiem un biedrības “Klauna terapija” klaunu;
 • Mērķa grupas dalībnieki guva jaunas prasmes un stiprināja esošās, jo projektā bija gan jaunas aktivitātes, gan tika uzturētas esošās;
 • Tika pozitīvi ietekmēta psihoemocionālā vide, kas skāra gan tiešās, gan netiešās mērķa grupas dalībniekus, jo Centra klienti kļuva psiholoģiski sakārtotāki, nosvērtāki un līdzsvarotaki;
 • Projekta dalībnieki guva jaunu pieredzi un iespaidus;
 • Centra darbinieki guva motivāciju darboties - apgūstos jaunas prasmes un gūstot resursus aktivitāšu īstenošanai uzturēšanai;
 • Aktivitātes palīdzēja Centra klientiem - gūt sabiedrības līdzdalības sajūtu ar iespēju līdzdarboties un savstarpēji komunicēt, veicināja to sociālo integrāciju un mazināja atstumtības riskus;
 • Rīgas iedzīvotāji guva kvalitatīvāku pakalpojumu, informāciju, kā arī varēja iesaistīties projekta īstenošanā – brīvprātīgie un skolēni.

2022. gada projekti

RSAC "Mežciems" seniori līdzdarbojas projekta “Radošu pasākumu cikls Rīgas senioriem ar filmas uzņemšanu”, kas tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot dokumentālo filmu par cilvēku gados atmiņām un sapņiem, kā arī ļaut senioriem radoši un lietderīgi pavadīt laiku, satiekoties ar citiem cilvēkiem. Projektā tiks iesaistīti arī jaunieši, kuri dosies uz sociālās aprūpes namiem vai citiem senioriem. Projekta vadītājs ir režisors un scenārists Staņislavs Tokalovs.

2022. gads

Rīgas valstspilsētas
Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros finansēts

RSAC “Mežciems”  īstenots projekts

"Raibi, draiski dzīvojam!"

Rīgas sociālās aprūpes centrs (turpmāk - Centrs) īstenoja Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros finansētu projektu “Raibi, draiski dzīvojam!”.
Projekta īstenošanas periods bijano 02.05.2022. līdz 15.11.2022.
Projekta mērķa grupa bija  Centra klienti – seniori un personas ar invaliditāti. Kopā projektā iessaistījās 72 Centra iedzīvotāji.
Projekts turpināja pilnveidot un papildināja iepriekšējos gados uzsāktās aktivitātes, kā arī īstenoja jaunas.
Tika turpinātas:
 • Boccia nodarbības, kuras jau 4 gadus vada brīvprātīgā darba veicēja;
 • Foto darbnīcas, lai izveidotu jaunu foto izstādi, iepriekšējos 2 gados projekta ietvaros uzstādītajās izstāžu sistēmās;
 • Mūzikas nodarbības ar zvanu skaņām, iepriekšējā gada iedvesmā, ar jauniem papildinājumiem.
Tika uzsāktas:
 • “Smeķīgās sarunas” ar jauniešu līdzdalību, kuru laikā jaunieši (no biedrības) vadīs mūsdienīgu ēdienu gatavošanas meistarklases, gatavojot – lazanju, suši, kebabus u.c. Kulinārijas nodarbību beigās tiks organizētas kopīgas pasēdēšanas ar  sarunām par dažādām tēmām;
 • Mākslas terapijas nodarbības (ar dažādām tehnikām un tematiku – tiks filcēti rūķi, veidotas keramikas ripas u.c.);
Tika atsākts:
 • Boulings kopā ar Centra brīvprātīgajiem un skolēniem - asistentiem (no projekta - skolēnu nodarbināšanas pasākumi vasaras brīvlaikā).
Projektā notika arī ekskursija uz rododendru dārzu Babītē un Jūrmalu, lai gūtu pozitīvas emocijas un fotogrāfijas ar skaistiem dabas skatiem, kā arī, lai saliedētu aktīvākos projekta dalībniekus.
Projekta noslēguma pasākumā bija īpaši viesi paniji, kas izgāja visus Centra gaiteņus un sasveicinājās ar katru iedzīvotāju viņa istabiņā. Tas bija neatkārtojams piedzīvojums un pārsteigums. Poniji brauca arī liftā uz 2. un 3. stāvu. Īpašs pārsteigums tas bija mazkustīgiem iedzīvotājiem.
Visas projektā paredzētās aktivitātes bija vērstas uz Centra klientu integrācijas veicināšanu gan savā starpā, gan komunicējot ar nodarbību vadītājiem, dalībniekiem un brīvprātīgajiem.
Integrācijas procesi Centrā vienmēr ir aktuāli, jo cilvēki mainās, mainās to spējas, ko papildina neparedzēti ārējie faktori (piem. Covid-19 pandēmija, nestabilā situācija valstī, sakarā ar kara apstākļiem Ukrainā), pieaug psihoemocionālā slodze, kas pasliktina klientu veselības stāvokli. Katrs cilvēks, neskatoties uz vecumu, ir vērtība, tādēļ Centrs ar projektu palīdzību cenšas rast papildus resursus, lai dotu cilvēkiem iespēju rast dzīvesprieku, kā arī maksimāli nodrošina dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
Projekta ietvaros tiks iegādātas saimniecības un pārtikas preces pasākumiem, koši zvani (uguns un ūdens stihiju zvani), jauns boccia komplekts (vecais ir jau nolietojies). Tika slēgti līgumi par mākslas terapijas nodarbību vadīšanu, ēdiena gatavošanas aktivitātēm, boulinga apmeklējumiem, autobusa ar pacēlēju nomu, lielo foto attēlu izdruku, zirga/poniju ciemošanos centrā.

2021. gada projekti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta,
Sabiedrības integrācijas programmas atbalstīts
RSAC “Mežciems” projekts "Prieks būt kopā, savā lokā!"

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”, neskatoties uz COVID-19 situācija valstī, 2021. gadā īstenoja RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmas, projektu “Prieks būt kopā, savā lokā!” (DIKS-21-166-lī).
Projekta ietvaros notika:

 • Foto darbnīcas, kuru ietvaros tik izveidota jauna foto kolekcijas izstāde Centrā;
 • Scrapbooking darbnīcas ar zīmogvaska nospiedumu veidošanu uz atklātnītēm un svētku kartiņām;
 • Relaksācijas mūzikas nodarbības un mūzikas inventāra iegāde - tika iegādāti zvani ar zemes un ūdens stihijām;
 • Klientu iemīļotās Boccia nodarbības ar savstarpējām sacensībām Centra ietvaros;
 • Kulinārijas nodarbības, jaunizremontētajā klientu virtuvē, kurās tapa garšīgas kūkas, cepumi, lavaša rullīši u.c. gardumi;
 • Epoksīdsveķu darbnīca no dabas veltēm;
 • Fizioterapijas vingrošanas nodarbības un inventāra iegāde – tika iegādāti smaguma stieņi, kurus varēja izmantot nodarbībās;
 • Attālinātās saziņas tikšanās ar dažādiem viesiem komunikācijas attīstībai tiešsaistes vidē;
 • Ekskursijas uz Botānisko dārzu Babītē un Zoo “Brieži”, lai veicinātu klientu psiholoģisko saliedēšanos.

Projekta ietvaros notika dažādas nodarbības, kā arī minētajām darbnīcām tika iegādāti materiāli un preces – smaguma stieņi, koši zvani, gleznu stiprināšanas iekārtas, scrapbooking griežņi, epoksīdsveķi, pārtika u.c.
Projekta noslēgumā visi projekta dalībnieki - Centra iedzīvotāji, saņēma dāvaniņas un gardumus, par aktīvu dalību projektā.
Centrs jau vairākus gadus realizē IKSD projekta aktivitātes, lai celtu aprūpes centra iedzīvotāju psihoemocionālo stāvokli. Daudzi aprūpes centra darbinieki saka, - projekts palīdz arī mobilizēties jaunu aktivitāšu organizēšanai un esošo uzturēšanai, kā arī ir interesanti darboties ar jauniem materiāliem, apgūt jaunas iemaņas un prasmes dažādās darbnīcās. Viss iepriekšminētais rada iedvesmu gan klientos, gan darbiniekos.
Visi projekta pasākumi tika īstenoti ievērojot COVID-19 epidemioloģiskās drošības pasākumus.

2020. gada projekti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta,
Sabiedrības integrācijas programmas atbalstīts
RSAC “Mežciems” projekts "Brīvprātīgais - kopā spēks!"

Centrs, projekta ietvaros uzturēja savu brīvprātīgo programmu t.sk. piesaistīja jaunus brīvprātīgos un uzturēja esošo brīvprātīgo koordinēšanu, lai veicinātu Centra klientu individuālo, savstarpējo kā arī sabiedrisko integrāciju.
Projektā notika dažādas aktivitātes/pasākumi ar brīvprātīgo līdzdarbošanās atbalstu:

 • Brīvprātīgo apmācības (2);
 • Brīvprātīgo saliedēšanas sanāksmes (3);
 • Melnbaltā A2 foto darbnīcas (5);
 • Foto darbnīcas izbraucienu dabā un kultūrvidē ar specializēto, 36 vietu autobusu fotosesijai (1);
 • Foto darbnīcas izbraukuma izstādes (3);
 • Foto darbnīcas noslēguma izstāde Centrā par godu Centra 45. gadu jubilejai (1);
 • Boulinga saspēles nodarbības (4);
 • Boulinga turnīrs (1);
 • Boccia saspēles nodarbības (10);
 • Boccia saspēles turnīrs  (1);
 • Netradicionālo mūzikas instrumentu relaksāciju nodarbības (5);
 • Gardēžu nodarbības ar 5 viesiem (5).
 • Mērķa grupas dalībnieku noslēguma pasākums (1).
Projektā tika veiktas ļoti daudzas izmaiņas un visas tās bija saistītas ar situāciju valstī attiecībā uz COVID19 ierobežošanas pasākumiem:
Kopumā aktivitātēs iesaistījās 6 projekta darbinieki, 62 Centra klienti un  13 brīvprātīgie (9 jauni brīvprātīgie un 4 vecie brīvprātīgie).
Atbilstoši plānotajam projektā iesaistījās, vidēji, 50 klienti gan seniori, gan pirms pensijas vecuma personas ar 1., 2. grupas invaliditāti. Mērķa grupas dalībnieki netika dalīti ne pēc dzimuma, ne tautības, ne izglītības, ne reliģiskās piederības vai kādiem citiem rādītājiem, personas bija atšķirīgas arī savu funkcionālo iespēju ziņā.
Netiešā projekta mērķa grupa:

Brīvprātīgie, kas organizēja un vadīja aktivitātes, bet projekta darbinieki koordinēja un konsultēja. Katrā aktivitātē iesaistījās ne mazāk par 2 brīvprātīgajiem. Bija brīvprātīgie, kuri piedalījās tikai konkrētā aktivitātē, bet bija arī tādi, kas iesaistījās vadīja un organizēja dažādas aktivitātes.
2019. gada projekti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 
Sabiedrības integrācijas programmas 
atbalstīts RSAC “Mežciems” projekts "Nāc ciemos!"

Projekts ir turpinājums iepriekšējo gadu projektiem. Iepriekšējos gados tika veidota filma, kuru pagājušajā gadā dodoties ciemos demonstrēja citu institūciju klientiem. Šajā projektā tika plānots uzņemt ciemiņus no Rīgas dienas centriem, citiem sociālās aprūpes centriem, izglītības iestādēm, biedrībām un organizācijām. Plānots aicināt viesos arī iepriekšējos gados apciemoto sociālo institūciju klientus.
Projekta mērķa grupa bija RSAC "Mežciems" klienti (vidēji, 50 personas) un netiešā mērķa grupa - uzaicinātie viesi (ne mazāk kā 100)
Projekta aktivitātes:
 • Sagatavošanās pasākumi visā projekta gaitā;
 • Mērķa grupas apzināšana;
 • 1 sagatavošanās pasākums viesu uzņemšanai (piedalās 50 mērķa grupas dalībnieki);
 • 4 viesu uzņemšanas pasākumi ar kopīgām nemateriālās kultūras aktivitātēm (dzeja, dziesmas, dejas) un mūsdienu modernās kulinārijas darbnīcas (piedalās 10 mērķa grupas dalībnieki 10 viesi);
 • 4 viesu uzņemšanas pasākumi ar kopīgām lietišķām  kultūras aktivitātēm - rokdarbi, glezniecība un mūsdienu modernās kulinārijas darbnīcas (piedalās 10 mērķa grupas dalībnieki 10 viesi);
 • 3 viesu uzņemšanas pasākumi ar kopīgām sporta un intelektuāla  rakstura aktivitātēm - sporta un galda spēļu un mūsdienu modernās kulinārijas darbnīcas (piedalās 10 mērķa grupas dalībnieki 10 viesi);
 • 1 noslēguma pasākums ar 50 mērķa grupas dalībniekiem un citiem Centra klientiem (piedalās ap 50 personām).
Pateicoties iespējai uzņemt viesus, Centra klientiem bija iespēja paplašināt savu komunikācijas loku, gūt zināšanas, dalīties prasmēs, lietderīgi pavadīt laiku - sociāli integrēties, iegūt informāciju par Centru. Ikdienā vairāk tika praktizēta viesu uzņemšana, kad tie sniedz kādu koncertu vai priekšnesumu, bez individuāli padziļinātas komunikācijas un ar kopīgu jaunu prasmju un iemaņu attīstīšanu nebija. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 
Sabiedrības integrācijas programmas atbalstītā 
brīvprātīgā darba programmas 
RSAC “Mežciems” projekts "Brīvprātīgais – Tevi gaida!"

Projektā iesaistījās 17 brīvprātīgie (gan esošie, gan jaunie). Brīvprātīgie, pamatā, ir jauni cilvēki, kuri ir dzīves ceļa meklējumos. Un, lai iegūtu pieredzi, iesaistās projektos. Taču ieguvuši pieredzi, jaunieši virzās tālāk, tādēļ brīvprātīgo darbinieku piesaiste ir nemitīgs process ar lielu kadru mainību, kuru nepieciešams vadīt un katru gadu sākt no gala.
Brīvprātīgo uzdevumi bija:
 • Piedalīties brīvprātīgo apmācībās;
 • Vadīt boccia saspēles nodarbības;
 • Vadīt boccia turnīrus;
 • Vadīt boulinga saspēles nodarbības un turnīru;
 • Vadīt radošās ģipša liešanas un enkaustikas nodarbības;
 • Vadīt saliedēšanas izbraucienu uz Jūrmalu ar lielo autobusu;
 • Piedalīties un organizēt noslēguma pasākumu.
Kopumā aktivitātēs iesaistījās 3 projekta darbinieki, 45 Centra klienti un  17 brīvprātīgie (gan jauni - 7 personas, gan esošie - 10 personas).
Atbilstoši plānotajam projektā iesaistījās, vidēji, 50 klienti gan seniori, gan pirms pensijas vecuma personas ar 1., 2. grupas invaliditāti. Mērķa grupas dalībnieki netika dalīti ne pēc dzimuma, ne tautības, ne izglītības, ne reliģiskās piederības vai kādiem citiem rādītājiem, personas bija atšķirīgas arī savu funkcionālo iespēju ziņā.
Netiešā projekta mērķa grupa:
22 boccia turnīra dalībnieki, - viesi no Tukuma biedrības personām ar invaliditāti jeb personām, kurām ir funkcionāli pārvietošanās traucējumi.
Brīvprātīgie organizēja un vadīja aktivitātes, bet projekta darbinieki koordinēja un konsultēja.

2018. gada projekti

ĪSTENOTIE PROJEKTI
2017. gads

RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmas atbalstītais brīvprātīgo darba organizācijas projekts 
"Dažādi, vienoti, aktīvi!"
01.03.2017. - 10.11.2017.

Projektā notika sekojošas aktivitātes:

- Sagatavošanās
Ietvēra nepieciešamo materiālu iegādi, gan projekta sākumā, piemēram, darbnīcu materiālu un darbnīcu iekārtas, gan visā projekta laikā, tos materiālus un lietas, kas nebija aktuālas projekta uzsākšanas procesā vai attiecās uz vēlāku periodu,  kā tādas var minēt transporta pakalpojumus 2. petankas sacensībai.
Tika sagatavota dažāda veida informācija gan publicitātei, gan brīvprātīgajiem, gan dalībniekiem. Informācija tika ievietota gan www.mezciems.lv mājas lapā, gan www.facebook.com un www.twitter.com RSAC "Mežciems" profila lapās. Tāpat informācija tika izplatīta ar e-pastu starpniecību.
Informācija par projekta norisi tika regulāri izvietota gan uz RSAC "Mežciems” stendiem 4 vietās, gan www.mezciems.lv mājas lapā, gan www.facebook.com RSAC "Mežciems" profila lapā.
Informācija tika interaktīvi ievietota arī google+ kalendārā, kuru iespējams bija skatīt un izmantot katram interesentam apmeklējot www.mezciems.lv mājas lapas sadaļas aktuāli apakš sadaļu pasākumu kalendārs.
Svarīgākā informācija tika nosūtīta arī izvietošanai RD IKSD mājas lapā.
Šī posma sākumā notika arī brīvprātīgo meklēšana: ievietojot informāciju interneta vidē, nosūtot informāciju attiecīgo jomu uz augstskolām, skolām, biedrībām kā arī padota informācija izmantojot privātus sakarus, ar jau esošo brīvprātīgo darbinieku starpniecību.
- 2 mērķa grupas apzināšanas pasākumi
Tika aicināti visi RSAC dzīvojošie, lai informētu par iespēju piedalīties dažādās projekta aktivitātēs, kā arī uzreiz varēja pieteikties aktivitātei, kura interesēja.
- 2 sagatavošanās nodarbības brīvprātīgajiem darbiniekiem (ar tējas pauzi)
Tie tika iepazīstināti ar projekta aktivitātēm, tika izskaidrots un parādīts, kas ir petanka, scrapbookings utt., kā arī jaunie brīvprātīgie tika iepazīstināti ar brīvprātīgā noteikumiem RSAC "Mežciems" un citiem iekšējo kārtību un drošību regulējošiem dokumentiem. Esošajiem brīvprātīgajiem darbiniekiem tika atsvaidzinātas zināšanas, kā arī tie varēja dalīties jau gūtajā pieredzē.
Ar katru brīvprātīgo darbinieku tika slēgta vienošanās, kuru parakstīja iestādes direktors un brīvprātīgais darbinieks. Kā arī brīvprātīgie darbinieki atbilstoši iepriekšējos gados projektā izstrādātajiem dokumentiem, ierodoties un aizejot pildīja brīvprātīgo darbinieku darba veidlapu, kurā tiek fiksēts ierašanās datums, darba laiks, veiktie darbi un citas piezīmes.
Apmācību laikā, pārtraukumos tika veidotas tējas pauzes.
- 7 brīvprātīgo darbinieku saliedēšanas sanāksmes (ar tējas pauzi)
Vidēji, reizi mēnesī notika īsas sanāksmes pirms vai pēc aktivitātes.
Praktiski šīs sapulces bija vairāk, bet, vidēji, reizi mēnesī vai ik pēc 2 nodarbībām, jo tās notika attiecīgi brīvprātīgo nākšanai uz  aktivitātēm un, apmēra, mēneša ietvaros tika veikta kopīga pasēdēšana un dalīšanās pārdomās par veikto un veicamo ar katru brīvprātīgo pie tējas tases lielākā vai mazākās sastāvā. Sapulcē piedalījās grupas brīvprātīgie,  projekta vadītājs un/vai attiecīgās grupas brīvprātīgo koordinators.
Pēdējā monitoringa jeb tikšanās reizē katrs brīvprātīgais aizpildīja novērtējuma anketu, kura tika izstrādāta jau iepriekšējā gada projektā., kuru brīvprātīgie pilda reizi gadā, pārtraucot brīvprātīgo darbu vai noslēdzot kādu etapu.
- 2 izbraukumi uz Latvijas petanka sporta federācijas organizētajām spēlēm (ar tējas  pauzi)
Notika 2 izbraucieni, kuru laikā Latvijas petankas federācijas pārstāvji palīdzēja apgūt un sacensties petankas spēlē.
Viens no izbraucieniem notika uz Upesciemā izveidoto petankas laukumu, bet otrs uz Lucavsalā Rīgas domes jaunizveidoto laukumu. Katrā no tiem notika cīņa uz vairākiem celiņiem, kā arī dažādu taktiku, stila un spēles variantu izspēle. Jo spēli var spēlēt cīnoties individuāli vai komandā. rezultātu apkopošanas laikā notika tējas pauze.
Diemžēl, uz lielām sacensībām tā arī nesanāca nokļūt, jo tuvākajās vietās tās vairāk kārt atcēla, tādēļ bija tikai sacensības nelielās grupās zemākajā kategorijā, savukārt lielāka ranga sacensības, vairākās kategorijās norisinājās Ventspilī, Gulbenē utt. Taču, ņemot vērā, ka bijām iesācēju līmenis, bija pilnīgi pietiekoši un, iespējams, pat labāk. Jo plaša mēroga sacensībās ir ļoti ilgi jāgaida, kamēr izspēlē visas kategorijas, kas nemaz nav tik viegli.
- 10 petankas spēles apmācības darbnīcas jeb sportiskas spēļu tipa nodarbības: petanka (ar tējas pauzi)
Petanka nodarbības notika kā plānots - desmit reizes kā arī jāmin, ka bez šīm 10 reizēm arī dažas no boccia spēļu nodarbībām, kas regulāri notiek  RSAC skaistā laikā tika pārnestas ārā un tika spēlēta petanka - treniņam. Brīvprātīgie ar centra klientiem gan kopā mācījās šo spēli, gan arī kopēji pārrunāja rezultātus un taktikas. Atkarībā no atnākušajiem klientiem, to spējām, tika spēlēta vai nu komandas vai individuālā sacensību sporta spēle petanka.
Spēles laikā varēja cienāties ar cepas palīdzēja īsināt laiku tiem, kuri gaidīja savu saspēli.
Noslēguma pasākumā bez saspēles un pasēdēšanas pie tējas tases tika pasniegtas gardas veicināšanas balvas un diplomi par dalību projektā.
- 10 scrapbooking tehnikas apmācības un radošās darbnīcas jeb scarpbooking nodarbības (ar tējas pauzi)
Notika 10 petanka nodarbības. Scrabbooking mašīna bija, kas jauns. Pirmajās 2 nodarbības, praktiski, aizgāja uz to, ka kopīgi dalībnieki un brīvprātīgie izmēģināja visas spiedes, plātnes un griežņus, kas no, kura sanāk un kā, kuru, cik daudzos veidos var izspiest vai nospiest, jo daudziem aprīkojuma instrumentiem ir vairākas funkcijas un iespējas. Daudzas rokdarbnieces tik ļoti tika pārņemtas ar jauno tehniku, ka atlika visus citus ikdienas rokdarbus un pārgāja uz kartiņu un dāvanu kastīšu veidošanu scrapbooking tehnikā. Kā jau tika plānots nodarbība izrādījās efektīva arī personām ar kustību, koordinācijas un motorikas traucējumiem, protams, bija nepieciešams atbalsts, bet šie cilvēki varēja gūt kvalitatīvu un baudāmu rezultātu, kas viņus ļoti priecēja.
Šo nodarbi varētu uzskatīt kā efektīvu sociālajai uzņēmējdarbībai, kas Latvijā sāk kļūt populāra un gūst arī likumīgu pamatu.
Katrā nodarbībā notika tēja s pauze ar cienāšanos ar našķiem, kamēr atpūtināja rokas vai gaidīja rindā pie mašīnas.
Noslēguma pasākumā bez labāko darbu izstādes un pasēdēšanas pie tējas tases tika pasniegtas gardas veicināšanas balvas un diplomi par dalību projektā.
- 6 bouling spēles boulinga centrā jeb sportiskas spēļu tipa nodarbības: boulings (ar tējas pauzi)
Sākotnēji bija domātas 5, bet ekonomiska finansu plānojuma rezultātā sanāca 6 spēles reizes. Visas sacensības notika uz 3 celiņiem, uz katra 6 spēlētāji. Starp dalībniekiem bija personas arī ar kustības un koordinācijas traucējumiem t.sk. riteņkrēslos.
Pēc spēlēm atgriežoties RSAC notika tējas pauzes.
Pēc pēdējās boulinga spēles tējas pauzes laikā tika pasniegtas gardas veicināšanas balvas un diplomi par dalību projektā.
- 6 vizuālās informācijas izveide un publicēšana (ar tējas pauzi)
Notika sešas tikšanās, kurās RSAC klienti apkopoja foto no projektu aktivitātēm un periodiski izvietoja uz stendiem un arī atlasīja foto interaktīvajam ekrānam.
Tika veidoti info arī RSAC interneta mājas lapai un facebook kontam.
Atlasēs piedalījās gan personas no citām nodarbībām, gan personas, kuras citur neiesaistījās.
Darba procesā notika tējas pauzes, kamēr uz ekrāna notika bilžu caurskate.
Noslēguma pasākumā pie tējas tases tika pasniegtas gardas veicināšanas balvas un diplomi par dalību projektā.
- 1 noslēguma pasākums dalībniekiem kopā ar brīvprātīgajiem (ar tējas pauzi)
Noslēguma pasākumā tika pulcināti gan projekta dalībnieki un brīvprātīgie, gan citi interesenti (RSAC projektā neiesaistītie klienti un brīvprātīgie).
Tika apskatītas projektā notikušās aktivitātes, to foto un video atspoguļojums. Pēc tam notika pārrunas par to, kas likās ļoti interesanti, kas radīja grūtības kā arī, kuras no aktivitātēm varētu attīstīt projektu vai  ikdienas ietvaros.
Pirms diskusiju sadaļas brīvprātīgajiem tika pasniegtas pateicības par dalību projektā.
Paralēli, foto/video skatīšanai un diskusijai notika tējaspapauze ar uzkodām.


RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmas atbalstītais  sociālās integrācijas projekts "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!"
01.03.2017.-20.11.2017

Projekta īstenošana ietvēra 15 posmus:
•      Sākotnējā sagatavošanās
Notiks pirms projekta aktivitāšu uzsākšanas. Tajā tika veikta detalizēta plānošana, - pirmās informācijas sagatavošana un publicēšana interneta vidē, sākuma informatīvās afišas izveide kopā ar RSAC radošās un kultūras nodarbībās iesaistītajiem klientiem, loģistikas plānošanas uzsākšana, sākotnējo materiālu un preču iegāde.
•      Regulārās sagatavošanās
Notika visā projekta norises laikā pirms aktivitātēm, konkrētu loģistikas sakārtošanu, piemēram, ekskursijai uz kino pilsētiņu "Cinavilla", demonstrēšanas izbraucieniem utt., atlikušo materiālu un preču iegādi, sagatavošanos nodarbībām/aktivitātēm, vietu apzināšanu, jo īpaši demonstrēšanas pasākumiem, finanšu dokumentu sakārtošanu utt.
•      Mērķa grupas apzināšana
Tiešā mērķa grupa tika apzināta izvietojot informāciju RSAC "Mežciems" katrā stāvā uz informatīvā stenda, kur RSAC klienti tika informēti par pasākumu, kurā varēs uzzināt par iespēju dalībai sekojošā projektā, tika izmantota arī audio apziņošanas sistēma, lai paziņotu par informatīvo pasākumu visiem RSAC iedzīvotājiem, jo ne visi lasa informāciju uz stendiem, citiem ir redzes un atmiņas problēmas kā arī citi iemesli kādēļ informāciju tie neiegūst.
Informatīvais pasākums notika RSAC "Mežciems" zālē, kur klienti tika informēti par RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmas finansēto projektu "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!" un iespējamo dalību tajā kā aktieriem, scenāristiem, filmētājiem, foto/vide apstrādātājiem un atribūtu veidotājiem un informatīvā bukleta un filmas fotoalbuma veidotājiem.
Tika noteikts arī periods, kurā bija jāpiesakās kādai no grupām, citi pierakstījās uzreiz pēc pasākuma.
•      1 Izbrauciens uz Cinavillas kino pilsētiņu (ar tējaspauzi)
Iedvesmas, ideju un attieksmes gūšanai lielākā daļa no filmēšanas grupas devās ekskursijā iz kino pilsētiņu "Cinavilla", kur bija iespējams redzēt kā tiek veidotas mulāžas, uzzinātas dažas kino specefektu nianses, praktiski, apskatīta viena no uzņemšanas vietām  "Nameja gredzens" , kur var labi redzēt, kā veidots filmēšanas laukums utml. Ekskursiju vadīja gids, kurš bija personīgi piedzīvojie daudzas ainu filmēšanas kinopilsētiņā.
Pēc ekskursijas un iepazīšanos ne tikai ar kino pilsētiņu, bet arī filmēšanas niansēm bija tējas pauze, kura notika tur pat kinopilsētiņas āra kafeinīcā (kuru ļāva bez maksas izmantot), kur tika pārrunāts redzētais un idejas projekta filmai.
•      10 filmēšanas pasākumi aktieriem, filmētājiem, atribūtu veifotājiem (ar tējaspauzi)
Notika paralēli jeb kopā ar filmēšanas pasakumiem atribūtu veidotājiem un filmēšanas pasākumiem filmētājiem.
Bija brīži, kuros visi bija kopā vienā telpā zālē un bija brīži, kad sadalījās pa telpām, piemēram, aktieri zālē, atribūtu veidotāji rokdarbu telpā un filmētāji zāles priekštelpā, lai sagatavotu konkrētas lietas. Sākot ar trešo pasākumu filmētāji un aktieri visu laiku bija kopā, jo filmēšana vienam bez otra fiziski nebija iespējama. Atribūtu veidotāju grupa gan palika kopā, gan atdalījās darbam citā telpā gan visa grupa, gan daži cilvēki no grupas un citi palika kopā.
Katrai grupai bija savs koordinators, tikai attiecībā no no sākumā plānotā, ka tas būs vai nu iestādes darbinieks vai brīvprātīgais, norises procesā bija divi, jo daži brīvprātīgie nomainījās, kā arī ņemot vērā vajadzību sakoordinēt vienotus  laikus, bija iespējams tikai, tad, ja ir vairāki grupas vadītāji.
Grupu vadītāji bija nepieciešami, jo tie sasvstarpēji nodeva informāciju par attiecīgās grupas uzdevumiem, atbildēja par vietu, kur tika novietoti attiecīgās grupas darba materiāli, aprīkojums kā arī apzināja savas grupas cilvēkus pirms pasākuma un informēja par notikušo, ja kāds no dalībniekiem kādā pasākumā nevarēja piedalīties utml.
Filmēšanas pasākumi notika dažādās vietās, bija reizes, kad tas notika visas dienas garumā pa daļām.
Aktieru kastings notika 2. pasākumā, kad tika raksturotas lomas, tie, kas vēlējās kādu no tām tēlot izteica vēlmi attiecīgā tēla atveidošanai, tad bija fragments no lomas jānotēlo un visi kopīgi balsoja par atbilstību lomai. Bija situācijas, kad procesā cilvēks pārdomāja un nevēlējās telot lomu, tad iespēja tika nākamajam vai notika kopīga lomas aktiera jauna izvirzīšana un izvērtēšana.
Bija arī tā, ka tika uzfilmētas ainas ar 2 dažādiem aktieriem un vēlāk balsots par labāko. Par aktieriem vēlējās būt daudzi. Arī daļa no tiem, kas iesaistījās citos procesos.
Jāpiebilst, ka mazas vai dažu cilvēku filmēšanas epizodes notika arī ārpus tikšanās reizēm.
Ņemot vērā, ka tika filmētas vairākas ainas no, kurām bija paredzēta atlase, jo filmas uzņemšanas gaitā nedaudz mainījās arī scenārijs, ne visi aktieri tika filmā, jo pēcākā kopīgā balsošanas atlasē visi izvēlējās iekļaujamās ainas sižetā un to secību. Par, ko visi zināja jau sākumā, jo tādas ir filmēšanas aizkulises. Ka tiek safilmēts un satēlots vairāk un pēc tam atlasīts iekļaujamais materiāls.
Filmētāji strādāja līdzvērtīgi aktieriem, jo bez viņiem filmēšanas process nebija iespējams. Bija 2 filmēšanas kameras uz statīviem un 1 foto kamera (nodrošināja biedrība NVO "Pūks un draugi"), par katru atbildēja 2 cilvēki.
Sākumā tika plānots, ka atribūtu veidotāji strādās kopā ar aktieriem un scenāristiem, bet pašā sākumā kļuva skaidrs, ka iepriekš aprakstītajā sastāvā. Jo lielākā daļa apģērba, aksesuāri, tika piemeklēti pieveidoti paralēli attiecīgi tā brīža ainai un telpai. Piemēram, rīta cēlienā uzfilmēta frizētavas izmēģinājuma versija, apskatīta aina uz ekrāna un izdarīti secinājumi par aksesuāriem, tērpiem, lai tie neatstarotos, neaizēnotu vai radītu atmosfēru. Daudzas drēbes tika piemeklētas no secondhand, tika meklēti savos un iestādes krājumos dažādi aksesuāri utml.
Katrā reizē pirms darba sākšanas notika kopēja sākuma sanākšana, kur tika atrunāts esošās dienas plāns. Tika uzlikts arī tējas galds, kurš bija pieejams visas dienas garumā darbojošos grupu dalībniekiem un brīvajā laikā tie varēja pie tā atpūsties, piemēram, vieni aktieri un filmētāji filmē, citi varēja tur pavadīt savu laiku un fonā gāja iepriekš safilmētais materiāls un bildes, lai varētu vērot, ko uzlabot savā tēlā vai filmēšanas tehnikā, vai tērpos utml.
•      10 filmēšanas pasākumi scenāristiem (ar tējas pauzi)
Scenāristu tikšanās notika pirmā kā arī pirmās piecas reizes atsevišķi no aktieru, filmētāju un atribūtu veidotāju pasākumiem, jo viņiem bija nepieciešama cita vide - dators ar printeri un klusums. Tomēr katrā aktieru, filmētāju un atribūtu veidotāju pasākumā piedalījās vismas viens no šis grupas dalībniekiem, lai veiktu piezīmes scenārijā, paskaidrotu domāto utml. Kulminācija bija pēdējās 5 scenāristu tikšanās, kuras notika jau kopā ar iepriekš minētām grupām, jo tā bija noslēguma tikšanās, kad tika izmēģināti dažādi nobeiguma varianti un izmaiņas scenārija niansēs tapa pašā procesā.
Katrā reizē arī scenāristi tikšanās reižu noslēgumos pasēdēja pie tējas galda un vienkārši pārrunāja jau uzrakstīto, plānoja turpmāko, kas būtu jāizdara līdz nākamajai reizei un, vienkārši, "pasērfoja" eksprontum ideju laukos.
•      10 filmēšanas pasākumi foto/video apstrādē (ar tējas pauzi)
Foto/video apstrādes pasākumi notika katrā reizē divi - rīta daļā un pēcpusdienas, jo tā bija vieglāk atcerēties atlasi un darboties programmā Adabe Premiera Pro, kas ir profesionāla video un foto apstrādes programma video materiālu veidošanai (portatīvo datoru ar programmu nodrošināja biedrība NVO "Pūks un draugi"). Daudzi video gabali tika uzreiz apgriezti, vai sadalīti pa ainas sižetu daļām, lai būtu vieglāk tos uztvert, piemēram, nogriezta daļa, kad tiek teikts: "Motors, viens, divi, starts, aiziet!". Tika apskatīti foto, un video faili, ja domas dalījās par foto vai video gabala izvēli tika balsots.
Šī grupa cieši sadarbojās ar informatīvā bukleta un filmu foto albuma veidotāju grupu, tādēļ balsošana notika kopā.
Katru reizi grupai pievienojās arī kāda persona no citām grupām, kas netika liegts.
Vienmēr bija arī tējas galds gan no rīta, gan pēcpusdienā, kad atpūtas brīžos, piemēram, kamēr notiek apgriestā vai saliktā sižeta eksports, kas aizņem vairākas minūtes atkarībā no apjoma, atpūstos pie tējas tases.
•      10 filmēšanas pasākumi informatīvā bukleta un filmu foto albuma veidotājiem (ar tējas pauzi)
Notika 10 pasākumi, divi pasākumi vienā dienā viens no rīta un otrs pēcpusdienā. Līdzvērtīgi ar filmēšanas pasākumiem foto/video apstrādē. Katru reizi abas grupas tikās kopā, jo daudzviet veica vienādas funkcijas - atlasīja foto un video. Tas bija pozitīvi, jo palielināja grupas skaitu un brīžos, kad bija grūtāk izdarīt izvēli balsošana bija plašāka. Jāpiebilst, ka tika lietoti 2 datori uz abām grupām un brīžos, kad foto/video apstrādes grupa darbojās ar tiešu montēšanu, šī grupa varēja nodarboties ar foto apstrādi - krāsu uzlabošanu un apgriešanu vai izgriešanu kā arī informatīvā teksta sacerēšanu kopā ar scenāristiem un bukleta vizuālā tēla izstrādi.
Abām šīm grupām bija kopīgs tējas galds gan no rīta, gan pēcpusdienā, kur atvilkt elpu.
•      1 demonstrēšanas - atklāšanas pasākums RSAC "Mežciems" (ar tējas pauzi)
Notika 19.10.2017. dienu pēc pasākuma RSAC "Gaiļezers", kas bija izmēģinājuma demonstrācija pirms oficiālās atklāšanas. Atklāšanas pasākumā piedalījās daudz RSAC "Mežciems" iedzīvotāju arī darbinieki un brīvprātīgie skatījās, tomēr pārsvarā tie bija RSAC iedzīvotāji, kuriem ļoti patika filma, kā arī tā bija pirmā reize, kad praktiski visi dalībnieki redzēja filmu pilnvērtīgā jeb jau pabeigtā veidā. Daudziem bija šoks (pozitīvā nozīmē) un tie pat raudāja.
Pirms filmas tiki īsi pastāstīt par projektu, kas atbalsta, kas īsteno, kas piedalās utt., bet pēc filmas tika godināti aktieri un citas iesaistītās personas.
 Pēc filmas bija tējas galds, kur visi varēja cienāties ar cepumiem, čipsiem, konfektēm utt. un parunāt par rezultātu.
•      2 demonstrēšanas pasākums citos RSAC (ar tējas pauzi)
RSAC "Gaiļezers" pasākums notika 18.10.2017. un RSAC "Stella maris" pasākums notika 27.10.2017. Visos pasākumos piedalījās attiecīgajos RSAC dzīvojošie klienti kā arī darbinieki. No projekta dalībniekiem kā iepriekš tika plānots līdzi divās desmit no tiem katrā reizē 2 personas riteņkrēslos, jo attiecīgā vide bija tam piemērota, paredzot, ka citviet būs vides pieejamības ierobežojumi.
Gluži tāpat kā atklāšanas pasākumā arī šeit sākumā tika izklāstīta projekta pamatinformācija un nobeigumā bija iespēja diskutēt ar līdz atbraukušajiem aktieriem. Abās vietās notika tējas pauze, jo īpaši gaidīti aktieri jutās RSAC "Stella maris, jo tur tiem bija sagatavotas arī mazas klientu darinātas dāvaniņas.
•      12 demonstrēšanas pasākumi izglītības iestādēs (ar tējas pauzi 10 projekta dalībniekiem)
Notika nevis 10 demonstrēšanas pasākumi, bet 12 - 25.10.2017. filiāles "Ezerkrasti" lielā mājā, 28.10.2017. Latvijas Kristīgajā akadēmijā, 31.10.2017. Ezerkrastu pamatskolā, 02.11.2017. jaunākām klasēm Rīgas 89. vidusskolā, 03.11.2017. no rīta Latvijas kultūras koledžā, 03.11.2017. pēcpusdienā vecākām klasēm Rīgas 89. vidusskolā, 07.11.2017. Juglas vidusskolā, 08.11.2017. LU P. Stradiņa medicīnas koledžā, 09.11.2017. Rīgas Purvciema vidusskolā, 10.11.2017. mazā mājā filiālē "Ezerkrasti", 13.11.2017. Rīgas 1. Medicīnas koledžā, 15.11.2017. RSAC "Mežciemā" LU studentiem un jauniešiem ar invaliditāti no biedrības "Spārnotie riteņi".
Apmeklētajās vietās uzņemšana bija atšķirīga, bet visur pozitīva. Lielākā neziņa bija par skolēnu attieksmi, jo īpaši tādēļ, ka tika apmeklētas gan latviešu, gan krievvalodīgās skolas, bet arī jaunieši spēja radīto filmu uztvert, bija pārsteigti, jo daudziem pansionāts likās, kas līdzīgs filmas "Emīla nedarbi" atveidotajai nabagmājai. Šāds salīdzinājums izskanēja vairākkārt. Protams dažādās vietās par projektu tika stāstīts dažādā līmenī, tam visam tika pievienots stāstījums par brīvprātīgo darbu no RD IKSD Brīvprātīgā atbalsta programmas 2017. gada finansētā projekta "Dažādi, vienoti, aktīvi", un tā iespējām RSAC "Mežciems".
Visos pasākumos piedalījās, vidēji, 10 personas no projekta dalībniekiem atbilstoši plānotajam. Aktivitātes vietā pēc demonstrācijas, pa ceļam vai arī atgriežoties notika kopīga tējošana un diskurss par notikušo pasākumu.
•      1 noslēguma demonstrēšanas pasākums (ar tējas pauzi projekta dalībniekiem)
Sākotnēji noslēguma pasākums tika plānots NVO namā, Rīgas domē vai taml. bet vēlāk tika saskaņots, ka šis pasākums varētu notikt pašā RSAC "Mežciems" ņemot vērā vides pieejamību, telpu atbilstību - ekrānu demonstrācijai un apskaņošanas sistēmu.
Pasākums notika 17.11.2017. kā pirmssvētku dāvana. Uz pasākumu ieradās arī vairāki viesi no malas. Prezentācija notika atbilstoši iepriekšējiem pasākumiem, bet ar RSAC direktora uzrunu sākumā.
Visiem pasākuma viesiem un projekta dalībniekiem bija cienasts no biedrības NVO "Pūks un draugi", bet dalībniekiem vēl tējas pauze pēc pasākuma.
•      1 noslēguma pasākums visai filmēšanas grupai (ar tējas pauzi)
16.11.2017. notika noslēguma pasākums, kad visi dalībnieki noskatījās filmu. Pēc tam notika diplomu un piemiņas dāvaniņu pasniegšana par dalību projektā. Bija tējas galds pie, kura pēc demonstrācijas tika pārrunātas projekta  aktivitātes, iespējamās idejas turpmāk utt. Pāc pārrunām bija brīvā atmosfēra, fonā tika demonstrēti projekta foto mūzikas pavadībā un turpinājās tējošana.
•      1 kino apmeklējums
03.11.2017. notika kino apmeklējums kinoteātrī "Cinamon". Projektā šāda aktivitāte nebija paredzēta, bet pateicoties tam, ka kino pilsētiņa "Cinavilla" apstiprināja, ka atsakās no apmaksas par apmeklējumu, radās iespēju šīs finanses izmantot līdzvērtīgiem mērķim. Radās ideja apmeklēt kinoteātrī nesen radīto latviešu filmu "Vectēvs, kurš bīstamāks par datoru".
Tas bija gan kā bonuss dalībniekiem, gan interesanti salīdzināt un redzēt jaunu latviešu filmu - komēdiju, kad pašiem jau ir radusies izpratne par kino uzņemšanas aizkulisēm, lai gan pašdarbības līmenī, bet tomēr.
Patika pilnīgi visiem, tikai nedaudz apbēdināja viens fakts, ka filmā bija lietots jēdziens "nabagmāja" runājot par pansionātu jeb sociālās aprūpes centru, tas pret, ko šis projekts cīnījās kā pret stereotipu.

  2016. gads

PROJEKTS "ROKU ROKĀ, DARBS TOP KOPĀ!"

No 2016. gada 1. aprīļa RSAC “Mežciems” realizēja Rīgas Domes IKSD Sabiedrības integrācijas 
programmas atbalstīto brīvprātīgo darba organizācijas projektu “Roku rokā, darbs top kopā!”
Projekts ilga līdz 2016. gada 1. novembrim.

 •     Sagatavošanās – ietver informatīvos pasākumus un iepirkumu       organizēšanu;
 •     Brīvprātīgo apmācība 2 reizes – ietver drošības, ugunsdrošības un RSAC darbinieku noteikumu apguvi un apmācību specifiskajās nodarbību tehnikās;
 •     Brīvprātīgo ikmēneša tikšanās;
 • Kaķu mājas izveide 10 reizes- ietver dizaina, vides arhitektūras, izpētes, celtniecības un citus darbus;
 • RSAC klientu brīvprātīgais darbs dzīvnieku patversmē, 10 reizes – ietvers sevī nokļūšanu uz Līčos izvietoto Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Ulubele un RSAC klientu brīvprātīgo darbu asistējot RSAC un NVO brīvprātīgajiem darbiniekiem;
 • Sporta tipa spēļu nodarbības, 10 reizes darts un 10 reizes boccia – ietver iepazīšanos ar nodarbību dalībnieku izvietojumu RSAC plānojumā, nodarbību plānošanu, treniņspēles, pilsētas RSAC klientu apmācību, turnīru ar “Mežciema” un pārējo pilsētas RSAC klientu dalību, noslēguma pasākumu;
 • Modernās apļveida adīšanas nodarbības, 10 reizes – ietver nodarbības, izstādi un gala pasākumu;
 • Modernizētā vaska krītiņu pludināšanas darbnīca 10 reizes - ietver nodarbības, izstādi un gala pasākumu;;
 • Noslēguma pasākumi, 1 reizi brīvprātīgajiem un 1 reize klientiem kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem – ietver projekta SVID analīzi, projekta foto stāsta novērtējumu,  nākotnes plānošanu un pateicības par dalību un veikumu projektā.

2015. gads

Brīvprātīgo darba organizācijas projekts "Aktīvs cilvēks, - laimīgs cilvēks!"

No 2015. gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems” (RSAC „Mežciems”) tika īstenots brīvprātīgo darba organizācijas projekts "Aktīvs cilvēks, - laimīgs cilvēks!". Projekts finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas.

Projekta mērķis: veicināt RSAC “Mežciems” klientu sabiedrisko līdzdalību un sociālo aktivizēšanu, - mūsdienīgi, lietderīgi, radoši, daudzveidīgi un veselīgi pavadot brīvo laiku ar brīvprātīgo darbinieku atbalstu.

Projekta uzdevumi:

 • veicināt brīvprātīgo darbu Rīgas pilsētas pašvaldības iestādē - RSAC “Mežciems”, pilnveidojot iepriekšējos projektos izstrādāto brīvprātīgā darba programmu un piesaistot dažādus brīvprātīgos arī ārpus biedrībām;
 • ar brīvprātīgo darbinieku atbalstu:
 • motivēt RSAC klientus sabiedriskajai līdzdalībai, - apmeklējot Juglas dzīvnieku patversmi, pašiem klientiem kā brīvprātīgajiem;
 • veidot sportiskas spēļu tipa sociālās aktivizēšanas nodarbības - boccia un boulingu RSAC “Mežciems” klientu vidū;
 • veidot radošas sociālās aktivizēšanas darbnīcas - foto mākslas un modernizēta apļveida adīšanas darbnīcas RSAC “Mežciems” klientu vidū.
 • projekta noslēgumā veikt brīvprātīgo darba un jaunās programmas izvērtēšanu.

Projekta ieviešana palīdzēja paplašināt brīvprātīgo darbinieku loku RSAC, piesaistot individuālos brīvprātīgos izmantojot gan saziņu ar augstskolām, gan informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos, tādos kā facebook.com un twitter.com.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes, kā arī bija plānots veicināja aktīvāku un daudzpusīgāku RSAC dažādu klientu dzīvesveidu, dodot iespēju piedalīties arī tiem, kam savu ierobežoto iespēju dēļ ir grūti rast sev nodarbes. Ieviešamās aktivitātes ir sadalītas 3 daļās:

1. Sabiedriskā līdzdalība - Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes "Ulubele" apmeklēšana

Daudziem RSAC "Mežciems" dzīvojošajiem patīk dzīvnieki, savukārt citi vēlas veikt, ko noderīgu. Iespēja apmeklēt patversmi un iesaistīties suņu pastaigās un kaķu socializēšanā (process, kuram patversmes darbiniekiem neatliek laika, taču būtu piemērots uzdevums senioriem), - apmīļošana, klēpī paturēšana, glaudīšana, bija aktivitāte, kura likta gan izkustēties, gan justies noderīgiem, gan sniedza gandarījumu no komunikācijas ar dzīvniekiem. Projekta gaitā, ar Biedrības "NVO "Pūks un draugi""atbalstu, RSAC "Mežciems" klienti vairāk kā 10 reizes devās uz Līčiem, kur kā brīvprātīgie devās pastaigās ar suņiem-senioriem un spēlējās ar kucēniem un kaķiem.

2. Sociālā aktivizēšana - sportiskas spēļu tipa sociālās aktivizēšanas nodarbības: boccia un boulings

RSAC "Mežciems" dzīvojošajiem patīk savu laiku pavadīt aktīvi, taču maz ir aktivitāšu, kuras ir piemērojams gan iekštelpām, gan ārā - dabā un vēl mazāk tādas, kas dod iespēju piedalīties gan personām riteņkrēslā, gan interesētus vīriešus un sievietes. Periodā, kad ir iespējams laiku pavadīt ārā, nevis telpās būtiski ir nodrošināt RSAC klientu iespēju pavadīt laiku aktīvi ārpus telpām - veicinot savstarpējo komunikāciju, motivējot kustībai un līdzdalībai.

Projekta gaitā īpaši veiksmīgi attīstījās boccia spēles nodarbības. Piedalījāmies arī Rīgas Paralimpiskajā dienā, kur vairāk kā 400 dalībnieku konkurencē ieguvām 4. vietu, nezaudējuši nevienu spēli. Pēc projekta boccia spēle kļuvusi par mūsu klientu iknedēļas aktivitāti. Ir iekārtoti divi laukumi, 1. un 2. stāvā, kurus klienti izmanto gan noteiktās dienās, otrdien, gan arī pēc savas izvēles brīvdienās vai vakara stundās.

3. Sociālā aktivizēšana - radošas sociālās aktivizēšanas darbnīcas: foto mākslas un modernizēta apļveida adīšanas darbnīcas.

Foto māksla arī ir aktivitāte, ko var īstenot gan telpās, gan ārpus telpām - ārā. Tā ir piemērojama dažādām personām, jo īpaši tām, kas sevī rod radošu dziņu. RSAC "Mežciems" iedzīvotājiem, kuru vaļasprieks ir fotografēt parasti nav iespējas un prasmes attēlus apstrādāt un izdrukāt. Projekta gaitā šāda iespēja bija. 

Foto māksla ir resurss, lai padarītu iestādes telpas gaišākas, krāsainākas ar foto darbiem. Projekta laikā 2. stāva A2 starpgaitenī tika izveidota foto darbnīcas pastāvīgā izstāde. RSAC iedzīvotājiem izteikti patīk pašu veiktie darbi, jo tas palīdz justies noderīgiem, spējīgiem un arī savu devumu pienesošiem.

Savukārt adīšana ir aktivitāte, kas interesē daudzas RSAC dzīvojošās sievietes, tomēr tradicionālā veidā veikt to bieži vien nespēj gadu nastas radīto veselības problēmu dēļ, jo adīšana parasti ir smags un rutīnas darbs. Iemesli nespējai nodarboties ar iemīļoto nodarbi ir dažādi – redzes pasliktināšanās, motorikas problēmas, sirds un asinsvadu saslimšanas, atmiņas traucējumi utml.

Mūsdienu ir iespēja procesu vienkāršot, - adatu vietā izmantojot mazās rokas apļveida pusautomātiskās adāmmašīnas. Projekta gaitā tika iegādātas trīs dažādu izmēru adāmmašīnas. Adīšanas darbnīcā, kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem iesaistījās ne tikai sievietes, bet arī RSAC dzīvojošie vīrieši, kuri ātri vien iemanījās noadīt šalles. Šāda darbnīca viesa sparu un patīkamas emocijas.

Kopumā projektā iesaistījās vairāk kā desmit brīvprātīgie darbinieki. Lai organizētu projektam brīvprātīgos, tika izsūtītas gandrīz simts vēstules uz augstskolām, kristīgām iestādēm un draudzēm. Informācija par projektu tika izvietota RSAC "Mežciems" interneta mājas lapā, Facebook.com un Twitter.com sociālo tīklu lapās. Savukārt šajās lapās skatītāji informāciju izplatīja tālāk pa sociālo tīklu kanāliem. Ir grūti noteikt, cik tieši sūtījumi tika šādi izveidoti, taču atsaucība strādāt brīvprātīgo darbu galvenokārt tapa uzzinot informāciju sociālajos tīklos un mājas lapā.

Integrācijas projekts Mēle mutē, pasaule vaļā!

2015. gada 1. aprīļa līdz 20. novembrim Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems” (RSAC „Mežciems”) tiek īstenots integrācijas projekts "Mēle mutē, pasaule vaļā". Projekts finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas.

Projekta mērķis - veicināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” pastāvīgo iedzīvotāju  psihoemocionālā un starpattiecību vides stāvokļa uzlabošanu un sociālās dezadaptācijas riska mazināšanu, stiprinot pašapziņu,  motivējot radošai, lietderīgai un vienlīdzību veicinošai brīvā laika pavadīšanai, pielietojot stāstniecību, kā nemateriālā kultūras mantojuma formu.

Projektā īstenotās aktivitātes :

 • informatīvās sienas avīzes izveidošana un izvietošana RSAC „Mežciems”;
 • tikšanās, projekta mērķa grupas apzināšanai;
 • pieredzes apmaiņas brauciens uz Kurzemes kultūras mantojuma centru “Kūrava” pie pieredzējušiem Kurzemes stāstniekiem;
 • 6  projekta stāstnieku grupu tikšanās ar dažādiem uzaicinātiem viesiem;
 • 8 ekskursijas Rīgā uz parkiem vai ezeriem, vietām, kur ļauties atmiņām un smelties iedvesmu stāstniecībai;
 • 4 ebru zīmēšanas darbnīcas  un īpaši izveidotu stendu noformēšana, kurus plānots izvietot, vienu RSAC „Mežciems” un otru NVO nama telpās;
 • noslēguma pasākums ar „zirga dancināšanu” – vizināšanās zirga pajūgā, kopīga, projekta gaitā nofilmētā un fotografētā skatīšanās, pārdomas par projektā notikušo un piemiņas balvu pasniegšana projekta dalībniekiem.

Projekta gaitā tika īstenoti daudz dažādu pasākumu. Katru nedēļu projekta aktīvās norises laikā notika vairāki pasākumi. Stāstniecības nodarbības, ebru zīmēšanas nodarbības ekskursijas pa Rīgu un tuvējo sociālā centra apkārtni. 

Visiem dalībniekiem vēl ilgi atmiņā paliks pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas Kurzemes mantojuma centru "Kūrava", kurā 36 dalībnieki apguva gan stāstniecības pamatus, gan pašdarinātu ziepju gatavošanu, gan veselīga ēdiena gatavošanas iemaņas. Un arī paši izgatavoja gan ziepes, gan arī ēdienu, kuru degustēja pusdienās.

Projekts noslēdzās ar RSAC "Mežciems"iedzīvotāju braukšanu zirgu pajūgā ap aprūpes centru un dalībnieku atzīmēšanu ar veicināšanas balvām un pateicības rakstiem.

Projekta stāstniecības tēmu ietvaros, lai veicinātu kopīguma, lepnuma un nozīmības sajūtu tika popularizēts arī RSAC “Mežciems” 40 gadu jubileja, kas atspoguļosies projekta aktivitātēs un arī publicitātes materiālos.

2014. gads


 PROJEKTS "CAUR JAUNĀM IESPĒJĀM UZ PRASMĒM UN SADARBĪBU" 

Sociālās aprūpes centra „Mežciems” seniori sekmīgi piedalās Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Brīvprātīgo darba programmas atbalstītajā projektā „Caur jaunām iespējām  uz prasmēm un sadarbību”.

Projekta ietvaros tika iesaistīti brīvprātīgā darba veicēji no biedrībām „Aspazija”,  „Rīgas  aktīvo senioru alianses” un individuālie interesenti.  Lai nodrošinātu klientiem ierasto vidi, risinātu izteiktās epizodiskās problēmas ēdināšanas jomā - vēlme pašiem gatavot ēdienus. 

Projekta ietvaros notika sadarbība ar 8 brīvprātīgajiem, kuri atbalstīja 3 mērķgrupās. Viena no mērķgrupām „Gardēdis-1” nodarbībās atkārtoja, apguva no jauna un praktiski darbojās ēdienu gatavošanā.  Un piedalījās projekta noslēguma konkursā „Tik dažādi, tik īsti” ar  nodarbībās apgūto uztura mākslas darbiņiem. Otra mērķgrupa,  „Gardēdis-2” nodarbības sāka ar ķirbju un kabaču sēklu stādīšanu augsnes maisos, izvietošanu norobežotajā pastaigu dārzā, laistīšanu, ražas novākšanu, ķirbju un kabaču ēdienu gatavošanu. Gardēži -3”  darbojās darba virtuves iekārtošanā, augļu un ogu sulu, saldo ēdienu gatavošanā, sulu degustēšanas konkursu organizēšanā.

Konkursā varēja piedalīties jebkurš institūcijas iemītnieks ar ķirbju gatavošanas recepti, foto par ķirbju audzēšanu vai stāstiem par interesantiem atgadījumiem ar ķirbjiem. Konkursa ietvaros notika degustācija, kafijas pauze un balvas.

Papildināt savas zināšanas mērķgrupas dalībnieki un viņu atbalstītāji devās ekskursijā uz Rīgas tūrisma un radošas industrijas tehnikumu. 

Vadot nodarbības, realizējot plānotās aktivitātes, brīvprātīgie mobilizēja klientu radošo potenciālu jaunu prasmju apguvei un veicināja to sociālo iekļaušanos.

Projekta vadītāja Anna Plauča 

PROJEKTS "IZTURĒSIMIES PRET CITIEM TĀ,
KĀ GRIBĒTU, LAI CITI IZTURAS PRET MUMS"
 

Pasaule pastāvīgi mainās, maināmies mēs paši, arī etnisko jautājumu mainība daudzu gadsimtu griežos ir aktuāla līdz pat šodienai. Tā ietekmē gan savstarpējās cilvēku un kopienu attiecības, gan valsts ekonomiku, gan valsts starptautiskās pozīcijas.

Pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītajam un finansētajam Sabiedrības integrācijas programmas projektam „Izturēsimies pret citiem tā, kā gribētu, lai citi izturas pret mums”, SAC „Mežciems” projekta dalībniekiem, atbalstītājiem un citiem interesentiem izdevās veidot jaunu priekšstatu par sabiedrības integrāciju Latvijā un galvaspilsētā Rīgā.  

Projekta ietvaros darbojās trīs interešu mērķgrupas - latviešu, krievu un mazākumtautību. Kopīgos pasākumos ar lietuviešu, slāvu, baltkrievu un ebreju kultūras biedrību pārstāvjiem uzzinājām daudz jauna par šo tautu folkloru, parašām, tradīcijām, par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Iepazīstot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību likteņstāstus, vēsturiskos faktus un citas liecības, kas saistās ar vienas vai otras tautības nostiprināšanos Latvijas teritorijā, uzzinājām, ka, piemēram, čigāni, 15. - 16.gs. ieradās Kurzemē no Vācijas un Polijas, savukārt ebreju pirmā apmešanās vieta Latvijā bija Piltene, Rīgā uz patstāvīgu dzīvi viņiem nebija ļauts apmesties. Laika gaitā daudz kas mainījās, taču latvieši ir un paliek dominējošā tautība savā zemē- ar savu valodu, kultūru, tradīcijām, ar savām etniskajām saknēm un kopumā ar pozitīvu attieksmi jautājumos par demokrātisku attiecību veidošanu starp minoritātēm.

Viens no projekta mērķiem bija citu pašvaldību labās prakses pārņemšana integrācijas jautājumu risināšanā. Interesantu atziņu meklējumos projekta dalībnieki un atbalsta personas viesojās Ozolnieku novada „Zemgales” sociālās aprūpes centrā. Šeit ieguvām priekšstatu par klientu sadzīvi un pasākumu organizēšanas praksi visiem SAC dzīvojošiem dažādu tautību klientiem. Sirsnīgā sagaidīšana, uzņemšana un omulīgais iemītnieku noskaņojums liecināja par vadības prasmi veidot saliedētu kolektīvu, neskatoties uz šī kolektīva locekļu dažādo etnisko, reliģisko, sociālo un vecuma piederību.

Jelgavas domes Integrācijas pārvaldes speciālisti mūs iepazīstināja ne tikai ar savu darbu pilsētas iedzīvotāju integrācijas jomā, bet bija arī noorganizējuši tikšanos ar čigānu biedrības pārstāvjiem, kuri dziedāja, stāstīja par savām tradīcijām un parašām. Šīs tautības pārstāvjiem raksturīga īpatnība, varētu teikt pat nerakstīts likums savā kopienā - ļoti augsta mēra cieņas apliecinājums veciem un nespējīgiem cilvēkiem. Ar domu, ka visas labās citu tautu parašas un rakstura iezīmes jāpārņem ikkatram no mums, mēs atvadījāmies. Sekoja brauciens pa Jelgavas pilsētas ielām, kur nelielā ekskursijā bija iespēja iepazīties ar šodienas Jelgavu. Atpakaļceļā uz Rīgu kavējāmies atmiņās, dalījāmies iespaidos. un izdarījām secinājumu - jebkuram etnosam ir sava savdabīgā kultūras identitāte, kura sevī iekļauj arī nacionālās identitātes apzināšanos un sargāšanu. Nenoliedzami, ka gan pagātnē, tagadnē un arī nākotnē katrai, pat vismazākajai, tautai ir varenas un vilinošas kultūras vērtības nacionālās pašapziņas nostiprināšanai. Un nevienam no mums nav tiesību aizmirst par savu nacionālo identitāti.

Projekta vadītāja Anna Plauča

Tiešsaisti sk. šeit 
Šeit varat lejuplādētu un PPS formātā noskatīties prezentāciju par 2014. gadā realizētajiem projektiem.

2013. gads

PROJEKTS "BRĪVPRĀTĪGO ATBALSTS - SENIORU DZĪVOTPRIEKAM"

Katrs apstiprinātais projekts rada neviltotu prieku gan projekta sagatavotājiem, gan tiešajiem atbalsta saņēmējiem. Tāpēc ikreiz, kad tiek dota iespēja piedalīties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) izsludinātajā projektu konkursā, darām to ar lielu patiku un atbildības sajūtu, zinot, ka jebkāds - finansiāls, materiāls, organizatorisks vai cita veida - atbalsts sociālās aprūpes iestādē ļauj realizēt vajadzīgās aktivitātes ārpus kārtas.

Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Mežciems” ir vairākkārt saņēmis finansiālu atbalstu IKSD projektu konkursos, kas nenoliedzami ir uzlabojis mūsu klientu dzīves kvalitāti. Turklāt, uzkrāta arī zināma pieredze projektu sekmīgā realizācijā - iegūti jauni sociāli kontakti, augusi darbinieku motivācija uzņēmībai mainīt apstākļus. Tas, savukārt, ir uzlabojis mūsu aprūpes centra iemītnieku sociālo funkcionēšanu un pašapziņas celšanu. Projektu realizācijā kā būtisku sociālās iekļaušanās līdzekli izmantojam arī brīvprātīgo darbu. 

2013. gada aprīlī SAC „Mežciems” uzsāka Brīvprātīgo darba programmas projekta „Brīvprātīgo atbalsts - senioru dzīvotpriekam” īstenošanu. Viens no projekta mērķiem ir iesaistīt SAC iedzīvotājus ierastās vides maiņā. Mūsu klienti labprāt piedalās iestādes zaļās zonas uzkopšanā, puķu stādīšanā, sev tīkamu aktivitāšu norisēs. Kontakts ar brīvprātīgajiem un iespēja praktiski darboties veicina senioru psiholoģisko līdzsvaru, stiprina jaunas starppersonu attiecības, rada dzīvotprieku. Tas ir abpusēji sabiedriski derīgs darbs, kas dod iespēju senioriem dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, būt aktīviem, bet galvenais – sajust, ka esi vajadzīgs

Projektā ieplānotās aktivitātes varējām sekmīgi realizēt, pateicoties kopdarbam. Sakām vissirsnīgākos pateicības vārdus Rīgas Dabaszinību skolai par dāsno puķu stādu dāvinājumu, kā arī visiem projektā iesaistītajiem.

Projekta ietvaros ir nodibināti kontakti ar brīvprātīgā darba atbalstītājiem no vairākām nevalstiskajām organizācijām, tostarp, tādām kā „Kultūras komunikācijas platformas” , „Motus Vita”, RASA, „Aspazija” , Latvijas Sarkanā Krusta biedrība un citām organizācijām. Neatsverams projekta realizācijā ir Sporta Pedagoģijas akadēmijas studentu – brīvprātīgo darbs. Daudzos dalībniekos prieku un radošu garu nostiprināja visas projekta ietvaros organizētās aktivitātes, taču ekskursija, kurā bija plānots iepazīt dažas Rīgas pilsētas krāšņākās vietas, izraisīja īpašu sajūsmu. Kronvalda parks, Viesturdārzs un Ziemeļu izpilddirekcijas Ziemas dārzs, Ziemeļblāzmas pils Vecmīlgrāvjī, Dabaszinību skola un citas apbrīnas vērtas vietas Rīgas pilsētā neatstāja nevienu vienaldzīgu.

Pavisam ikdienišķās un parastās lietās mūsu SAC „Mežciems” iedzīvotāji spēj saskatīt un apbrīnot cilvēku ieguldīto milzīgo darbu, rūpējoties par mūsu kopējām mājam – Rīgu. Savukārt tie, kuri ikdienā palīdz mūsu senioriem saskatīt skaisto visapkārt, arī turpmāk to darīs ar dāsnu sirdi. 

Projekta vadītāja Anna Plauča

Tiešsaisti sk. šeit

2012. gads

PROJEKTI "KOPĀ" UN "GRIBAM MAINĪTIES" 

Sociālās aprūpes centra „Mežciems” seniori sekmīgi piedalās Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros atbalstītajā projektā „Kopā” un brīvprātīgo darbu programmā „Gribam mainīties”. Seniori labprāt  atbalsta un iesaistās pasākumos, kas saistīti ar  šogad izsludināto Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei.

Organizētie pasākumi ir atbilstoši  izvirzītajiem uzdevumiem, kas pārsvarā saistās ar mūsu  senioru sociālās integrācijas veicināšanu, aktivitāti un radošumu, kā arī jaunas informācijas iegūšanu par citu Eiropas valstu  senioru dzīvi un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas pieredzi.

Projekts „ Kopā” līdztekus veicina un nostiprina interesi par Latvijas kultūras tradīcijām. Piemēram, projekta ietvaros notikušie Lieldienu un Līgo svētku pasākumi pierādīja, ka šajos tradicionālajos un klasiskajos tautas svētkos ienāk laikmetīgas noskaņas, kā arī iezīmējas šo svētku saistība ar  citu pasaules valstu tradīcijām. Seniori paši veidoja svētkiem veltītas tematiskas izstādes, piedalījās konkursos un augstu vērtēja pasākumu lietderību. Viņuprāt, tas cēla gan zināšanu līmeni, gan ticību savām spējām, veicināja savstarpēju komunikāciju, kā arī ietekmēja pašapziņu: „es varu, es spēju, es daru”.

Savukārt, brīvprātīgo darba programmas īstenošanā „Gribam  mainīties” aktīvi  darbojas brīvprātīgie no NVO (biedrība „Rasa”, apvienība TREPES, apvienība LSIA ASPAZIJA), kuri senioriem vada dažāda rakstura nodarbības – par veselīgu dzīvesveidu, par radošām savu spēju izpausmes iespējām. Tā piemēram, filcēšana, adīšana, izšūšana, pērļošana, mākslīgo ziedu gatavošana izraisīja ļoti lielu interesi un atsaucību. Seniori to vērtē gan kā lielisku brīvā laika pavadīšanas iespēju, gan kā jaunu prasmju apgūšanu, gan kā sava radošuma demonstrēšanu. Sociālā darba speciālisti sarunās ar senioriem secina, ka vienlaikus šis projekts palīdz sociālās rehabilitācijas procesā, dodot jaunas iespējas rehabilitācijas pilnveidošanai. Programmas „Gribam mainīties” pasākumu realizācijā īpaši augstu vērtējams brīvprātīgo darbs saskarsmē ar klientiem, brīvprātīgo atsaucība katras mērķgrupas cilvēka individualitātei un vēlmēm, ka arī  sapratne par aktīvas un pilnvērtīgas ikdienas dzīves veicināšanu.

Projektu vadītāja Anna Plauča

Tiešsaisti sk. šeit