ZIEDOJUMI

Ziedotājs (dāvinātājs) (juridiskai personai - nosaukums reģ. Nr. , fiziskai personai - vārds, uzvārds) Ziedojuma (dāvinājuma) priekšmets, apjoms Ziedojuma (dāvinājuma) vērtība (EUR) Ziedojuma (dāvinājuma) mērķis Ziedojuma (dāvinājuma) saņemšanas datums Ziedojuma (dāvinājuma) līgums, RD LD atļaujas Nr.
Daina Garokalna Dienu noplēšamā gadagrāmata 2024, 237 eksemplāros 284.40 Centra klientu sociālās rehabilitācijas aktivitāšu nodrošināšana – aktivizēšana. 25.03.2024.