Uzmanību! 

Mūsu mājaslapā ir lietotas atsauces un saites no mājaslapām, kuras satur vai var saturēt sīkdatnes!
Sīkāku informāciju meklējiet Šeit!

Savā tīmekļa vietnē mēs Jūs informējam par to, ka izmantojot pārejas iespējas, - saites uz citām vietnēm, Jūs varat nokļūt vietnēs, kurās ir sīkdatnes. Šīs saites ir uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, pār kurām mums nav kontroles un kuras pašas ir atbildīgas par veikto darbību. Mūsu vietnē mēs sīkdatnes nelietojam.Neveicam nekādu apmeklējumu profilēšanu,- uzskaiti, reģistrāciju, informācijas filtrāciju, vai citas tamlīdzīgas darbības.

Adrese: Malienas iela 3a, Rīga, LV-1079
Tālrunis (lietvede): 67181955
Fakss: 67537649
E-pasts: mezciems@riga.lv

PALDIES, KA APMEKLĒJĀT MŪSU MĀJASLAPU!


 .