Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” 
darbinieku kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Solvita Rudoviča 67181953 solvita.rudovica@riga.lv
Personāla speciāliste Kristīne Kokoreviča 67181954kristine.kokorevica@riga.lv
Lietvede Kristīne Ozoliņa
67181955 
Fax.67537649  
kozolina16@riga.lv
Finanšu un plānošanas struktūrvienības vadītāja Zane Renebuša 67181956 zane.renebusa@riga.lv
Finanšu speciāliste Aina Gailiša 67181960 aina.gailisa@riga.lv
Veselības aprūpes struktūrvienības vadītāja Guna Gerķe 67181052 guna.gerke@riga.lv
Medicīnas māsa
25663623  
Sociālā darba struktūrvienības vadītājs Viesturs Pumpurs 67181963 viesturs.pumpurs@riga.lv
Sociālais darbinieks Māris Zemītis 67181963 maris.zemitis@riga.lv
Sociālais darbinieks Vija Botcka 67848062 vija.botcka@riga.lv
Sociālais rehabilitētājs Vilnis Gricaičuks-Puriņš 67012070
29889622
vilnis.gricaicuks-purins@riga.lv
Kultūras darba organizatore Lauma Siņica 67181965 
Uzkopšanas un apkalpošanas struktūrvienības vadītājsDace Ābele 67012049dace.abele@riga.lv
 Saimniecības struktūrvienības vadītājs Jānis Jaunzems 67181961janis.jaunzems@riga.lv
Sociālās aprūpes
struktūrvienības vadītājs
Linda Barone 67181957 linda.barone@riga.lv
Sociālais aprūpētājs Gaļina Dubrovska 67181964 galina.dubrovska@riga.lv
Sociālais aprūpētājs Minadora Stiklere 67181964 minadora.stiklere@riga.lv
Sociālais aprūpētājs Anita Muceniece 67181053 anita.muceniece@riga.lv
Aprūpētāji C I   28370212  
Aprūpētāji C II   28378862  
Aprūpētāji C III   26155694  
Aprūpētāji B II   26645862  
Aprūpētāji B III   20254674  
Aprūpētāji A II   27812763  
Aprūpētāji A III   20241767  
Dežurants (D/d 8.30 -17.00) 
Apsardze  
Egita Ivļeva 67848115  


 .