DIREKTORS

Direktore Solvita Rudoviča

Svarīgs nav mūsu darba lielums,
bet gan mīlestības daudzums,
ko mēs ieliekam savos darbos.
/Māte Terēze/

Pamatojoties uz Rīgas domes 28.03.2018. lēmumu Nr.964 (prot.Nr.23,49.§), ar 04.04.2018. par Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” direktori iecelta Solvita Rudoviča

Priecājos, ka apmeklējat Rīgas pilsētas sociālās aprūpes centra ”Mežciems” mājas lapu un vēlaties ko vairāk uzzināt par centra darbu.

Nav noslēpums, ka mūsu sabiedrība noveco, sevišķi strauji šis process attīstās pēdējos gados. Tas nozīmē tikai to, ka palielinās to cilvēku skaits, kuriem slimības, invaliditātes vai gadu nastas dēļ nepieciešama īpaša aprūpe. Nereti iznāk saskarties ar viedokli, ka, lai aprūpētu vecus un slimus cilvēkus, nekādas īpašas iemaņas nav nepieciešamas un, ka katrs, ar to viegli varētu tikt galā. Par to nav jābrīnās, jo arī pasaulē slimnieku un nevarīgu cilvēku aprūpe kā specifiska zināšanu un iemaņu nozare tika izveidota tikai ap 1860. gadu, kad britu žēlsirdīgā māsa Florensa Naitingiela izveidoja pasaulē pirmo māsu skolu. Medicīna tajā laikā jau bija krietni attīstīta nozare, toties slimību profilakse un slimnieku kopšana vēl bija amatieru līmenī. Mūsdienās ir izveidots, pastāv praksē un teorijā aprobēts zināšanu un iemaņu kopums, kas sociālās aprūpes centrā strādājošam personālam ir obligāts. Tāpēc, rūpes par cilvēku ar invaliditāti un pensijas vecuma personām, labāk uzticēt profesionāļiem. Kvalitatīva aprūpe nodrošina aprūpējamajam daudz lielāku komforta pakāpi, kā arī uzlabo dzīves kvalitāti. 

Mūsu nākotnes plāni ir vērsti, lai uzlabotu klientu dzīves apstākļus, regulāri paaugstinot darbinieku profesionālo kompetenci, klientu sadzīves apstākļus un tehniskos resursus, kā arī paplašinot sociālo pakalpojumu klāstu.

Jūs droši varat uzticēt rūpes par sevi vai saviem tuviniekiem RSAC „Mežciems” personālam, kas vairāk kā 40 gadus veiksmīgi veic savu ikdienas darbu, gādājot par ikvienu centra klientu.

Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” 

direktore  Solvita Rudoviča