Brīvprātīgajiem nemaksā nevis tāpēc, ka tie būtu nevērtīgi, bet gan tāpēc,   ka tie ir nenovērtējami. (Nezināms)

Nav svarīgi, cik liela un varena kļūst valdība un cik dažādus pakalpojumus tā sniedz, tā nekad nespēs aizstāt brīvprātīgos. (Ronalds Reigans)

Civilizācija uzplaukst tad, kad cilvēki stāda kokus, zem kuriem tie paši nekad nesēdēs. (Grieķu teiciens)

Labākais veids, kā atrast sevi, ir pazaudēt sevi, strādājot citu labā. (Mahatma Gandijs)

Neviens nevar paveikt visu, bet ikviens var paveikt kaut ko. (Nezināms)

Neviens nav bezjēdzīgs šajā pasaulē, ja tas spēj atvieglot citu cilvēku dzīvi. (Bendžamins Franklins)

    Rokasgrāmatā tiek sniegts vispārējs ieskats par to, kas ir brīvprātīgā darbs, ilustrējot to ar praktiskiem piemēriem no pasaules un Latvijas pieredzes, apskatīts, kāpēc cilvēki iesaistās brīvprātīgā darbā un kāpēc pašvaldībai vai jebkurai citai organizācijai varētu būt noderīgi piesaistīt brīvprātīgos, raksturota brīvprātīgo darba nozīme, jo īpaši veicinot sociālo iekļaušanu, kā arī aprakstīta brīvprātīgo darba situācija Latvijā kopumā (1.–3. nodaļa). 
     Lai atvieglotu brīvprātīgo darba programmu uzsākšanu pašvaldībā vai tās padotības iestādē, 4.–10. nodaļā sniegti praktiski padomi gan par juridisko pamatu brīvprātīgo darbam pašvaldībā, gan par brīvprātīgo piesaisti un to sagatavošanu darbam, darbu izvēli, ko var veikt konkrētais brīvprātīgais, brīvprātīgo darba organizēšanu pašvaldībā, kā arī brīvprātīgo darba izvērtēšanu.
    Noslēgumā norādītas vairākas iespējas, kā piesaistīt finansējumu brīvprātīgo darba organizācijai pašvaldībā, kā arī sniegtas norādes, kur gūt papildinformāciju par brīvprātīgo darbu. Turpinājums...