MŪSU MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS

MISIJA

Cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšana senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti.

VĪZIJA

Mājīgākais un modernākais aprūpes centrs Rīgā ar apmierinātiem klientiem un gandarītiem darbiniekiem.

VĒRTĪBAS

  • Cilvēks
  • Individuālā pieeja
  • Kvalitatīva aprūpe
  • Cieņa

Cilvēks

Mēs apzināmies, ka cilvēka dzīvība ir vissvarīgākais, kas mums ir uzticēts.

Tas nozīmē, ka visiem mūsu centieniem jābūt vērstiem uz cilvēka dzīvības nosargāšanu.

Individuālā pieeja

Īpaša personiska attieksme pret katru cilvēku.

Tas nozīmē, ka mēs veltīsim laiku un uzmanību, lai izvērtētu katras personas vajadzības un apstākļus. 

Kvalitatīva aprūpe

Kompetenti un profesionāli veiktas darbības cilvēku pamatvajadzību nodrošināšanai, prasmju un iemaņu uzturēšanai un attīstīšanai.

Tas nozīmē, ka mēs rūpējamies, lai mūsu kolektīvā strādātu tikai kvalificēti, iejūtīgi un motivēti darbinieki.

Cieņa

Tas nozīmē apzināties katru cilvēku kā personību.

Mēs cienām un godprātīgi attiecamies pret klientiem, viņu piederīgajiem, kolēģiem un savu darbu.