Ziedojumu konts:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas numurs: 90011524360

Banka: A/S Luminor bank

Konta Nr.: LV93NDEA0081501418030

Bankas kods: NDEALV2X


 .