Ziedojumu konts:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas numurs: 90011524360

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Konta Nr.: LV52RIKO0081501418030

Bankas kods: RIKOLV2X