Ziedojumu konts RSAC „Mežciems”:

Reģistrācijas numurs: 90000159123

Banka: A/S Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konta Nr.: LV93NDEA0081501418030

Bankas kods: NDEALV2X


 .