INFORMĀCIJA NOMNIEKIEM

Nomnieki, kam Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” sniedzis atbalstu par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu, ievērojot Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumus Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" un Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumus Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību".

N.p.k. Nosaukums Reģ.Nr. Vienpusējā paziņojuma nosūtīšanas datums
1. SIA Baltic Restaurants Latvia 40003556833 05.02.2021
2. SIA Baltic Restaurants Latvia 40003556833 19.03.2021
3. SIA Baltic Restaurants Latvia 40003556833 22.04.2021
4. SIA Baltic Restaurants Latvia 40003556833 27.05.2021
5. SIA Baltic Restaurants Latvia 40003556833 18.06.2021
6. SIA Baltic Restaurants Latvia 40003556833 21.07.2021