PROJEKTI 2018
PROJEKTS "BRAUCAM CIEMOS"

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansēts integrācijas projekts "Braucam ciemos!". Īstenošana no 1.04.2018. līdz 1.11.2018.

Lai projekts veiksmīgi īstenotos, visā projekta norises laikā tiek gaidīti brīvprātīgie asistenti, kuri vēlas veltīt laiku, lai palīdzētu Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” klientiem, - senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, braukt ciemoties uz citām sociālajām institūcijām.

Projekta mērķis ir stiprināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” klientu pašapziņu un mazināt to sociālo atstumtību, lietderīgi pavadot brīvo laiku, mijiedarbībā ar citu, līdzīgu Rīgas sociālo institūciju subkultūras grupu dalībniekiem sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumos, ciemojoties.

Viesojoties citās iestādēs/institūcijās ir plānots demonstrēt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansētā integrācijas iepriekšējā gada projekta "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!" iestudēto un uzņemto spēlfilmu "Možums".

Saziņai: Vilnis Gricaičuks-Puriņš
t. 29889622, 67102070
e-pasts: vilnis.gricaicuks-purins@riga.lv 

PROJEKTS "ZAĻI UN AKTĪVI LATVIJAS SIMTGADĒ!"


Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansētajā brīvprātīgo darba organizācijas projekts “Zaļi un aktīvi Latvijas simtgadē!". Īstenošana no 10.03.2018. līdz 20.11.2018. 

Projekta mērķis ir paplašināt un padarīt daudzveidīgāku RSAC “Mežciems” sociālās rehabilitācijas pakalpojuma klāstu, dažādot sociālās aktivizēšanas aktivitātes un stabilizēt pagājušā gada RD IKSD atbalstītās brīvprātīgo programmas projekta ietvaros jaunieviestās aktivitātes, to turpināšanu, veicot RSAC iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, dodot iespēju iegūt jaunas prasmes un zināšanas, sociālos kontaktus, izpaust savus talantus, īstenot savas idejas, pavadīt lietderīgi brīvo laiku ar brīvprātīgo darbinieku iesaistes palīdzību aktivitāšu īstenošanai, uzlabojot un paplašinot brīvprātīgā darba organizācijas programmu. Vienlaikus dodot iespēju brīvprātīgajiem darbiniekiem, iesaistoties projektā, iegūt piederības sajūtu Latvijas sabiedrībai ar savu konkrēto līdzdalību, darbu, asistējot, palīdzot senioriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti atgūt dzīvesprieku un justies noderīgiem.

Visā projekta norises laikā tiek aicināti pieteikties brīvprātīgie!

Projektā aicinām, līdzdarboties senioriem un personām ar invaliditāti, asistējot un vadot:

 • Sporta spēļu nodarbības – kroketā (Populāra spēle nesteidzīgiem);
 • Sporta spēļu nodarbības boulingā (Katru mēnesi vienu reizi Mēness boulinga centrā);

 • Scrapbooking nodarbības/darbnīcas (īpaša kartiņu gatavošanas tehnoloģija) ;

 • Zaļo pirkstiņu darbnīcas (Lodžiju apzaļumošana).

Piedaloties brīvprātīgie gūst:
 • Pieredzi;

 • Zināšanas;

 • Komunikācijas prasmes;

 • Gandarījumu par paveikto;

 • Iespēju piedalīties brīvprātīgo apmācībās;

 • Regulārās sadraudzības sapulcēs;

 • Apliecinājumu par veikto darbu.

Saziņai: Vilnis Gricaičuks-Puriņš
t. 29889622, 67102070
e-pasts: vilnis.gricaicuks-purins@riga.lv 


 .