ĪSTENOTIE PROJEKTI

2016. gads

PROJEKTS "ROKU ROKĀ, DARBS TOP KOPĀ!"

No 2016. gada 1. aprīļa RSAC “Mežciems” realizēja Rīgas Domes IKSD Sabiedrības integrācijas 
programmas atbalstīto brīvprātīgo darba organizācijas projektu “Roku rokā, darbs top kopā!”
Projekts ilga līdz 2016. gada 1. novembrim.

  Projekta laikā tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

 •     Sagatavošanās – ietver informatīvos pasākumus un iepirkumu       organizēšanu;
 •     Brīvprātīgo apmācība 2 reizes – ietver drošības, ugunsdrošības un RSAC darbinieku noteikumu apguvi un apmācību specifiskajās nodarbību tehnikās;
 •     Brīvprātīgo ikmēneša tikšanās;
 • Kaķu mājas izveide 10 reizes- ietver dizaina, vides arhitektūras, izpētes, celtniecības un citus darbus;
 • RSAC klientu brīvprātīgais darbs dzīvnieku patversmē, 10 reizes – ietvers sevī nokļūšanu uz Līčos izvietoto Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Ulubele un RSAC klientu brīvprātīgo darbu asistējot RSAC un NVO brīvprātīgajiem darbiniekiem;
 • Sporta tipa spēļu nodarbības, 10 reizes darts un 10 reizes boccia – ietver iepazīšanos ar nodarbību dalībnieku izvietojumu RSAC plānojumā, nodarbību plānošanu, treniņspēles, pilsētas RSAC klientu apmācību, turnīru ar “Mežciema” un pārējo pilsētas RSAC klientu dalību, noslēguma pasākumu;
 • Modernās apļveida adīšanas nodarbības, 10 reizes – ietver nodarbības, izstādi un gala pasākumu;
 • Modernizētā vaska krītiņu pludināšanas darbnīca 10 reizes - ietver nodarbības, izstādi un gala pasākumu;;
 • Noslēguma pasākumi, 1 reizi brīvprātīgajiem un 1 reize klientiem kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem – ietver projekta SVID analīzi, projekta foto stāsta novērtējumu,  nākotnes plānošanu un pateicības par dalību un veikumu projektā.

2015. gads

Brīvprātīgo darba organizācijas projekts "Aktīvs cilvēks, - laimīgs cilvēks!"

No 2015. gada 1. aprīļa līdz 31. oktobrim Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems” (RSAC „Mežciems”) tika īstenots brīvprātīgo darba organizācijas projekts "Aktīvs cilvēks, - laimīgs cilvēks!". Projekts finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas.

Projekta mērķis: veicināt RSAC “Mežciems” klientu sabiedrisko līdzdalību un sociālo aktivizēšanu, - mūsdienīgi, lietderīgi, radoši, daudzveidīgi un veselīgi pavadot brīvo laiku ar brīvprātīgo darbinieku atbalstu.

Projekta uzdevumi:

 • veicināt brīvprātīgo darbu Rīgas pilsētas pašvaldības iestādē - RSAC “Mežciems”, pilnveidojot iepriekšējos projektos izstrādāto brīvprātīgā darba programmu un piesaistot dažādus brīvprātīgos arī ārpus biedrībām;
 • ar brīvprātīgo darbinieku atbalstu:
 • motivēt RSAC klientus sabiedriskajai līdzdalībai, - apmeklējot Juglas dzīvnieku patversmi, pašiem klientiem kā brīvprātīgajiem;
 • veidot sportiskas spēļu tipa sociālās aktivizēšanas nodarbības - boccia un boulingu RSAC “Mežciems” klientu vidū;
 • veidot radošas sociālās aktivizēšanas darbnīcas - foto mākslas un modernizēta apļveida adīšanas darbnīcas RSAC “Mežciems” klientu vidū.
 • projekta noslēgumā veikt brīvprātīgo darba un jaunās programmas izvērtēšanu.

Projekta ieviešana palīdzēja paplašināt brīvprātīgo darbinieku loku RSAC, piesaistot individuālos brīvprātīgos izmantojot gan saziņu ar augstskolām, gan informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos, tādos kā facebook.com un twitter.com.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes, kā arī bija plānots veicināja aktīvāku un daudzpusīgāku RSAC dažādu klientu dzīvesveidu, dodot iespēju piedalīties arī tiem, kam savu ierobežoto iespēju dēļ ir grūti rast sev nodarbes. Ieviešamās aktivitātes ir sadalītas 3 daļās:

1. Sabiedriskā līdzdalība - Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes "Ulubele" apmeklēšana

Daudziem RSAC "Mežciems" dzīvojošajiem patīk dzīvnieki, savukārt citi vēlas veikt, ko noderīgu. Iespēja apmeklēt patversmi un iesaistīties suņu pastaigās un kaķu socializēšanā (process, kuram patversmes darbiniekiem neatliek laika, taču būtu piemērots uzdevums senioriem), - apmīļošana, klēpī paturēšana, glaudīšana, bija aktivitāte, kura likta gan izkustēties, gan justies noderīgiem, gan sniedza gandarījumu no komunikācijas ar dzīvniekiem. Projekta gaitā, ar Biedrības "NVO "Pūks un draugi""atbalstu, RSAC "Mežciems" klienti vairāk kā 10 reizes devās uz Līčiem, kur kā brīvprātīgie devās pastaigās ar suņiem-senioriem un spēlējās ar kucēniem un kaķiem.

2. Sociālā aktivizēšana - sportiskas spēļu tipa sociālās aktivizēšanas nodarbības: boccia un boulings

RSAC "Mežciems" dzīvojošajiem patīk savu laiku pavadīt aktīvi, taču maz ir aktivitāšu, kuras ir piemērojams gan iekštelpām, gan ārā - dabā un vēl mazāk tādas, kas dod iespēju piedalīties gan personām riteņkrēslā, gan interesētus vīriešus un sievietes. Periodā, kad ir iespējams laiku pavadīt ārā, nevis telpās būtiski ir nodrošināt RSAC klientu iespēju pavadīt laiku aktīvi ārpus telpām - veicinot savstarpējo komunikāciju, motivējot kustībai un līdzdalībai.

Projekta gaitā īpaši veiksmīgi attīstījās boccia spēles nodarbības. Piedalījāmies arī Rīgas Paralimpiskajā dienā, kur vairāk kā 400 dalībnieku konkurencē ieguvām 4. vietu, nezaudējuši nevienu spēli. Pēc projekta boccia spēle kļuvusi par mūsu klientu iknedēļas aktivitāti. Ir iekārtoti divi laukumi, 1. un 2. stāvā, kurus klienti izmanto gan noteiktās dienās, otrdien, gan arī pēc savas izvēles brīvdienās vai vakara stundās.

3. Sociālā aktivizēšana - radošas sociālās aktivizēšanas darbnīcas: foto mākslas un modernizēta apļveida adīšanas darbnīcas.

Foto māksla arī ir aktivitāte, ko var īstenot gan telpās, gan ārpus telpām - ārā. Tā ir piemērojama dažādām personām, jo īpaši tām, kas sevī rod radošu dziņu. RSAC "Mežciems" iedzīvotājiem, kuru vaļasprieks ir fotografēt parasti nav iespējas un prasmes attēlus apstrādāt un izdrukāt. Projekta gaitā šāda iespēja bija. 

Foto māksla ir resurss, lai padarītu iestādes telpas gaišākas, krāsainākas ar foto darbiem. Projekta laikā 2. stāva A2 starpgaitenī tika izveidota foto darbnīcas pastāvīgā izstāde. RSAC iedzīvotājiem izteikti patīk pašu veiktie darbi, jo tas palīdz justies noderīgiem, spējīgiem un arī savu devumu pienesošiem.

Savukārt adīšana ir aktivitāte, kas interesē daudzas RSAC dzīvojošās sievietes, tomēr tradicionālā veidā veikt to bieži vien nespēj gadu nastas radīto veselības problēmu dēļ, jo adīšana parasti ir smags un rutīnas darbs. Iemesli nespējai nodarboties ar iemīļoto nodarbi ir dažādi – redzes pasliktināšanās, motorikas problēmas, sirds un asinsvadu saslimšanas, atmiņas traucējumi utml.

Mūsdienu ir iespēja procesu vienkāršot, - adatu vietā izmantojot mazās rokas apļveida pusautomātiskās adāmmašīnas. Projekta gaitā tika iegādātas trīs dažādu izmēru adāmmašīnas. Adīšanas darbnīcā, kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem iesaistījās ne tikai sievietes, bet arī RSAC dzīvojošie vīrieši, kuri ātri vien iemanījās noadīt šalles. Šāda darbnīca viesa sparu un patīkamas emocijas.

Kopumā projektā iesaistījās vairāk kā desmit brīvprātīgie darbinieki. Lai organizētu projektam brīvprātīgos, tika izsūtītas gandrīz simts vēstules uz augstskolām, kristīgām iestādēm un draudzēm. Informācija par projektu tika izvietota RSAC "Mežciems" interneta mājas lapā, Facebook.com un Twitter.com sociālo tīklu lapās. Savukārt šajās lapās skatītāji informāciju izplatīja tālāk pa sociālo tīklu kanāliem. Ir grūti noteikt, cik tieši sūtījumi tika šādi izveidoti, taču atsaucība strādāt brīvprātīgo darbu galvenokārt tapa uzzinot informāciju sociālajos tīklos un mājas lapā.

Integrācijas projekts Mēle mutē, pasaule vaļā!

2015. gada 1. aprīļa līdz 20. novembrim Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems” (RSAC „Mežciems”) tiek īstenots integrācijas projekts "Mēle mutē, pasaule vaļā". Projekts finansēts no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas.

Projekta mērķis - veicināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” pastāvīgo iedzīvotāju  psihoemocionālā un starpattiecību vides stāvokļa uzlabošanu un sociālās dezadaptācijas riska mazināšanu, stiprinot pašapziņu,  motivējot radošai, lietderīgai un vienlīdzību veicinošai brīvā laika pavadīšanai, pielietojot stāstniecību, kā nemateriālā kultūras mantojuma formu.

Projektā īstenotās aktivitātes :

 • informatīvās sienas avīzes izveidošana un izvietošana RSAC „Mežciems”;
 • tikšanās, projekta mērķa grupas apzināšanai;
 • pieredzes apmaiņas brauciens uz Kurzemes kultūras mantojuma centru “Kūrava” pie pieredzējušiem Kurzemes stāstniekiem;
 • 6  projekta stāstnieku grupu tikšanās ar dažādiem uzaicinātiem viesiem;
 • 8 ekskursijas Rīgā uz parkiem vai ezeriem, vietām, kur ļauties atmiņām un smelties iedvesmu stāstniecībai;
 • 4 ebru zīmēšanas darbnīcas  un īpaši izveidotu stendu noformēšana, kurus plānots izvietot, vienu RSAC „Mežciems” un otru NVO nama telpās;
 • noslēguma pasākums ar „zirga dancināšanu” – vizināšanās zirga pajūgā, kopīga, projekta gaitā nofilmētā un fotografētā skatīšanās, pārdomas par projektā notikušo un piemiņas balvu pasniegšana projekta dalībniekiem.

Projekta gaitā tika īstenoti daudz dažādu pasākumu. Katru nedēļu projekta aktīvās norises laikā notika vairāki pasākumi. Stāstniecības nodarbības, ebru zīmēšanas nodarbības ekskursijas pa Rīgu un tuvējo sociālā centra apkārtni. 

Visiem dalībniekiem vēl ilgi atmiņā paliks pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas Kurzemes mantojuma centru "Kūrava", kurā 36 dalībnieki apguva gan stāstniecības pamatus, gan pašdarinātu ziepju gatavošanu, gan veselīga ēdiena gatavošanas iemaņas. Un arī paši izgatavoja gan ziepes, gan arī ēdienu, kuru degustēja pusdienās.

Projekts noslēdzās ar RSAC "Mežciems"iedzīvotāju braukšanu zirgu pajūgā ap aprūpes centru un dalībnieku atzīmēšanu ar veicināšanas balvām un pateicības rakstiem.

Projekta stāstniecības tēmu ietvaros, lai veicinātu kopīguma, lepnuma un nozīmības sajūtu tika popularizēts arī RSAC “Mežciems” 40 gadu jubileja, kas atspoguļosies projekta aktivitātēs un arī publicitātes materiālos.

2014. gads


 PROJEKTS "CAUR JAUNĀM IESPĒJĀM UZ PRASMĒM UN SADARBĪBU" 

Sociālās aprūpes centra „Mežciems” seniori sekmīgi piedalās Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Brīvprātīgo darba programmas atbalstītajā projektā „Caur jaunām iespējām  uz prasmēm un sadarbību”.

Projekta ietvaros tika iesaistīti brīvprātīgā darba veicēji no biedrībām „Aspazija”,  „Rīgas  aktīvo senioru alianses” un individuālie interesenti.  Lai nodrošinātu klientiem ierasto vidi, risinātu izteiktās epizodiskās problēmas ēdināšanas jomā - vēlme pašiem gatavot ēdienus. 

Projekta ietvaros notika sadarbība ar 8 brīvprātīgajiem, kuri atbalstīja 3 mērķgrupās. Viena no mērķgrupām „Gardēdis-1” nodarbībās atkārtoja, apguva no jauna un praktiski darbojās ēdienu gatavošanā.  Un piedalījās projekta noslēguma konkursā „Tik dažādi, tik īsti” ar  nodarbībās apgūto uztura mākslas darbiņiem. Otra mērķgrupa,  „Gardēdis-2” nodarbības sāka ar ķirbju un kabaču sēklu stādīšanu augsnes maisos, izvietošanu norobežotajā pastaigu dārzā, laistīšanu, ražas novākšanu, ķirbju un kabaču ēdienu gatavošanu. Gardēži -3”  darbojās darba virtuves iekārtošanā, augļu un ogu sulu, saldo ēdienu gatavošanā, sulu degustēšanas konkursu organizēšanā.

Konkursā varēja piedalīties jebkurš institūcijas iemītnieks ar ķirbju gatavošanas recepti, foto par ķirbju audzēšanu vai stāstiem par interesantiem atgadījumiem ar ķirbjiem. Konkursa ietvaros notika degustācija, kafijas pauze un balvas.

Papildināt savas zināšanas mērķgrupas dalībnieki un viņu atbalstītāji devās ekskursijā uz Rīgas tūrisma un radošas industrijas tehnikumu. 

Vadot nodarbības, realizējot plānotās aktivitātes, brīvprātīgie mobilizēja klientu radošo potenciālu jaunu prasmju apguvei un veicināja to sociālo iekļaušanos.

Projekta vadītāja Anna Plauča 

PROJEKTS "IZTURĒSIMIES PRET CITIEM TĀ,
KĀ GRIBĒTU, LAI CITI IZTURAS PRET MUMS"
 

Pasaule pastāvīgi mainās, maināmies mēs paši, arī etnisko jautājumu mainība daudzu gadsimtu griežos ir aktuāla līdz pat šodienai. Tā ietekmē gan savstarpējās cilvēku un kopienu attiecības, gan valsts ekonomiku, gan valsts starptautiskās pozīcijas.

Pateicoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītajam un finansētajam Sabiedrības integrācijas programmas projektam „Izturēsimies pret citiem tā, kā gribētu, lai citi izturas pret mums”, SAC „Mežciems” projekta dalībniekiem, atbalstītājiem un citiem interesentiem izdevās veidot jaunu priekšstatu par sabiedrības integrāciju Latvijā un galvaspilsētā Rīgā.  

Projekta ietvaros darbojās trīs interešu mērķgrupas - latviešu, krievu un mazākumtautību. Kopīgos pasākumos ar lietuviešu, slāvu, baltkrievu un ebreju kultūras biedrību pārstāvjiem uzzinājām daudz jauna par šo tautu folkloru, parašām, tradīcijām, par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Iepazīstot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību likteņstāstus, vēsturiskos faktus un citas liecības, kas saistās ar vienas vai otras tautības nostiprināšanos Latvijas teritorijā, uzzinājām, ka, piemēram, čigāni, 15. - 16.gs. ieradās Kurzemē no Vācijas un Polijas, savukārt ebreju pirmā apmešanās vieta Latvijā bija Piltene, Rīgā uz patstāvīgu dzīvi viņiem nebija ļauts apmesties. Laika gaitā daudz kas mainījās, taču latvieši ir un paliek dominējošā tautība savā zemē- ar savu valodu, kultūru, tradīcijām, ar savām etniskajām saknēm un kopumā ar pozitīvu attieksmi jautājumos par demokrātisku attiecību veidošanu starp minoritātēm.

Viens no projekta mērķiem bija citu pašvaldību labās prakses pārņemšana integrācijas jautājumu risināšanā. Interesantu atziņu meklējumos projekta dalībnieki un atbalsta personas viesojās Ozolnieku novada „Zemgales” sociālās aprūpes centrā. Šeit ieguvām priekšstatu par klientu sadzīvi un pasākumu organizēšanas praksi visiem SAC dzīvojošiem dažādu tautību klientiem. Sirsnīgā sagaidīšana, uzņemšana un omulīgais iemītnieku noskaņojums liecināja par vadības prasmi veidot saliedētu kolektīvu, neskatoties uz šī kolektīva locekļu dažādo etnisko, reliģisko, sociālo un vecuma piederību.

Jelgavas domes Integrācijas pārvaldes speciālisti mūs iepazīstināja ne tikai ar savu darbu pilsētas iedzīvotāju integrācijas jomā, bet bija arī noorganizējuši tikšanos ar čigānu biedrības pārstāvjiem, kuri dziedāja, stāstīja par savām tradīcijām un parašām. Šīs tautības pārstāvjiem raksturīga īpatnība, varētu teikt pat nerakstīts likums savā kopienā - ļoti augsta mēra cieņas apliecinājums veciem un nespējīgiem cilvēkiem. Ar domu, ka visas labās citu tautu parašas un rakstura iezīmes jāpārņem ikkatram no mums, mēs atvadījāmies. Sekoja brauciens pa Jelgavas pilsētas ielām, kur nelielā ekskursijā bija iespēja iepazīties ar šodienas Jelgavu. Atpakaļceļā uz Rīgu kavējāmies atmiņās, dalījāmies iespaidos. un izdarījām secinājumu - jebkuram etnosam ir sava savdabīgā kultūras identitāte, kura sevī iekļauj arī nacionālās identitātes apzināšanos un sargāšanu. Nenoliedzami, ka gan pagātnē, tagadnē un arī nākotnē katrai, pat vismazākajai, tautai ir varenas un vilinošas kultūras vērtības nacionālās pašapziņas nostiprināšanai. Un nevienam no mums nav tiesību aizmirst par savu nacionālo identitāti.

Projekta vadītāja Anna Plauča

Tiešsaisti sk. šeit 
Šeit varat lejuplādētu un PPS formātā noskatīties prezentāciju par 2014. gadā realizētajiem projektiem.

2013. gads

PROJEKTS "BRĪVPRĀTĪGO ATBALSTS - SENIORU DZĪVOTPRIEKAM"

Katrs apstiprinātais projekts rada neviltotu prieku gan projekta sagatavotājiem, gan tiešajiem atbalsta saņēmējiem. Tāpēc ikreiz, kad tiek dota iespēja piedalīties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) izsludinātajā projektu konkursā, darām to ar lielu patiku un atbildības sajūtu, zinot, ka jebkāds - finansiāls, materiāls, organizatorisks vai cita veida - atbalsts sociālās aprūpes iestādē ļauj realizēt vajadzīgās aktivitātes ārpus kārtas.

Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Mežciems” ir vairākkārt saņēmis finansiālu atbalstu IKSD projektu konkursos, kas nenoliedzami ir uzlabojis mūsu klientu dzīves kvalitāti. Turklāt, uzkrāta arī zināma pieredze projektu sekmīgā realizācijā - iegūti jauni sociāli kontakti, augusi darbinieku motivācija uzņēmībai mainīt apstākļus. Tas, savukārt, ir uzlabojis mūsu aprūpes centra iemītnieku sociālo funkcionēšanu un pašapziņas celšanu. Projektu realizācijā kā būtisku sociālās iekļaušanās līdzekli izmantojam arī brīvprātīgo darbu. 

2013. gada aprīlī SAC „Mežciems” uzsāka Brīvprātīgo darba programmas projekta „Brīvprātīgo atbalsts - senioru dzīvotpriekam” īstenošanu. Viens no projekta mērķiem ir iesaistīt SAC iedzīvotājus ierastās vides maiņā. Mūsu klienti labprāt piedalās iestādes zaļās zonas uzkopšanā, puķu stādīšanā, sev tīkamu aktivitāšu norisēs. Kontakts ar brīvprātīgajiem un iespēja praktiski darboties veicina senioru psiholoģisko līdzsvaru, stiprina jaunas starppersonu attiecības, rada dzīvotprieku. Tas ir abpusēji sabiedriski derīgs darbs, kas dod iespēju senioriem dalīties ar savu pieredzi un zināšanām, būt aktīviem, bet galvenais – sajust, ka esi vajadzīgs

Projektā ieplānotās aktivitātes varējām sekmīgi realizēt, pateicoties kopdarbam. Sakām vissirsnīgākos pateicības vārdus Rīgas Dabaszinību skolai par dāsno puķu stādu dāvinājumu, kā arī visiem projektā iesaistītajiem.

Projekta ietvaros ir nodibināti kontakti ar brīvprātīgā darba atbalstītājiem no vairākām nevalstiskajām organizācijām, tostarp, tādām kā „Kultūras komunikācijas platformas” , „Motus Vita”, RASA, „Aspazija” , Latvijas Sarkanā Krusta biedrība un citām organizācijām. Neatsverams projekta realizācijā ir Sporta Pedagoģijas akadēmijas studentu – brīvprātīgo darbs. Daudzos dalībniekos prieku un radošu garu nostiprināja visas projekta ietvaros organizētās aktivitātes, taču ekskursija, kurā bija plānots iepazīt dažas Rīgas pilsētas krāšņākās vietas, izraisīja īpašu sajūsmu. Kronvalda parks, Viesturdārzs un Ziemeļu izpilddirekcijas Ziemas dārzs, Ziemeļblāzmas pils Vecmīlgrāvjī, Dabaszinību skola un citas apbrīnas vērtas vietas Rīgas pilsētā neatstāja nevienu vienaldzīgu.

Pavisam ikdienišķās un parastās lietās mūsu SAC „Mežciems” iedzīvotāji spēj saskatīt un apbrīnot cilvēku ieguldīto milzīgo darbu, rūpējoties par mūsu kopējām mājam – Rīgu. Savukārt tie, kuri ikdienā palīdz mūsu senioriem saskatīt skaisto visapkārt, arī turpmāk to darīs ar dāsnu sirdi. 

Projekta vadītāja Anna Plauča

Tiešsaisti sk. šeit

2012. gads

PROJEKTI "KOPĀ" UN "GRIBAM MAINĪTIES" 

Sociālās aprūpes centra „Mežciems” seniori sekmīgi piedalās Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros atbalstītajā projektā „Kopā” un brīvprātīgo darbu programmā „Gribam mainīties”. Seniori labprāt  atbalsta un iesaistās pasākumos, kas saistīti ar  šogad izsludināto Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei.

Organizētie pasākumi ir atbilstoši  izvirzītajiem uzdevumiem, kas pārsvarā saistās ar mūsu  senioru sociālās integrācijas veicināšanu, aktivitāti un radošumu, kā arī jaunas informācijas iegūšanu par citu Eiropas valstu  senioru dzīvi un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas pieredzi.

Projekts „ Kopā” līdztekus veicina un nostiprina interesi par Latvijas kultūras tradīcijām. Piemēram, projekta ietvaros notikušie Lieldienu un Līgo svētku pasākumi pierādīja, ka šajos tradicionālajos un klasiskajos tautas svētkos ienāk laikmetīgas noskaņas, kā arī iezīmējas šo svētku saistība ar  citu pasaules valstu tradīcijām. Seniori paši veidoja svētkiem veltītas tematiskas izstādes, piedalījās konkursos un augstu vērtēja pasākumu lietderību. Viņuprāt, tas cēla gan zināšanu līmeni, gan ticību savām spējām, veicināja savstarpēju komunikāciju, kā arī ietekmēja pašapziņu: „es varu, es spēju, es daru”.

Savukārt, brīvprātīgo darba programmas īstenošanā „Gribam  mainīties” aktīvi  darbojas brīvprātīgie no NVO (biedrība „Rasa”, apvienība TREPES, apvienība LSIA ASPAZIJA), kuri senioriem vada dažāda rakstura nodarbības – par veselīgu dzīvesveidu, par radošām savu spēju izpausmes iespējām. Tā piemēram, filcēšana, adīšana, izšūšana, pērļošana, mākslīgo ziedu gatavošana izraisīja ļoti lielu interesi un atsaucību. Seniori to vērtē gan kā lielisku brīvā laika pavadīšanas iespēju, gan kā jaunu prasmju apgūšanu, gan kā sava radošuma demonstrēšanu. Sociālā darba speciālisti sarunās ar senioriem secina, ka vienlaikus šis projekts palīdz sociālās rehabilitācijas procesā, dodot jaunas iespējas rehabilitācijas pilnveidošanai. Programmas „Gribam mainīties” pasākumu realizācijā īpaši augstu vērtējams brīvprātīgo darbs saskarsmē ar klientiem, brīvprātīgo atsaucība katras mērķgrupas cilvēka individualitātei un vēlmēm, ka arī  sapratne par aktīvas un pilnvērtīgas ikdienas dzīves veicināšanu.

Projektu vadītāja Anna Plauča

Tiešsaisti sk. šeit 


 .